Οι Έλληνες αγωνιούν για την υγεία τους – Δεν καλύπτονται επαρκώς τα φάρμακα τους

Ως τομέας σημαντικής προτεραιότητας για την ελληνική κοινωνία αναδεικνύεται ο τομέας της υγείας, για τον οποίο οι πολίτες ζητούν αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης, γεγονός που αποτυπώνει την αγωνία τους για το παρεχόμενο επίπεδο περίθαλψης.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας της ALCO για λογαριασμό του PhRMA Innovation Forum, που διενεργήθηκε από τις 3 έως τις 8 Μαρτίου, με τη μέθοδο των τηλεφωνικών συνεντεύξεων, σε πανελλαδικό δείγμα 1.000 ατόμων ηλικίας 18 ετών και άνω, περισσότεροι από 6 στους 10 πολίτες θεωρούν ότι το επίπεδο της παρεχόμενης περίθαλψης στην Ελλάδα έχει υποχωρήσει σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Αυτή η πεποίθηση είναι εντονότερη (74%) στα άτομα ηλικίας 45 ετών και άνω, τα οποία θεωρείται ότι έρχονται συχνότερα σε επαφή με το σύστημα υγείας.

Επίσης, 8 στους 10 υποστηρίζουν ότι δεν καλύπτονται επαρκώς από την πολιτεία οι ανάγκες σε φάρμακα, και περισσότεροι από 6 στους 10 θεωρούν ότι η μειωμένη πρόσβαση σε νέα καινοτόμα φάρμακα σημαίνει κίνδυνο για την υγεία τους και υποβαθμίζει τους Έλληνες σε πολίτες Β’ κατηγορίας.

Το PhRMA Innovation Forum αντιπροσωπεύει τις μεγαλύτερες φαρμακευτικές εταιρείες έρευνας και βιοτεχνολογίας, οι οποίες επικεντρώνονται στην ανακάλυψη, την ανάπτυξη και την κυκλοφορία καινοτόμων φαρμάκων.

Ο Jim Sage, πρόεδρος του PhRMA Innovation Forum και πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Pfizer Hellas, επισήμανε την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ της πολιτείας, του φαρμακευτικού κλάδου και όλων των εμπλεκόμενων φορέων στον χώρο της υγείας, τονίζοντας ότι «με εποικοδομητικό διάλογο και αξιοποίηση της διαθέσιμης τεχνογνωσίας, μπορούμε από κοινού να διαμορφώσουμε ένα βιώσιμο σύστημα περίθαλψης, με κινητήριο μοχλό την καινοτομία και κύριο ωφελούμενο τον Έλληνα ασθενή».

eleftherostypos