Έλεγχοι στην αγορά ενόψει των Χριστουγέννων από την Π.Ε. Τρικάλων

 

Η Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων  ενόψει  των  εορτών  των  Χριστουγέννων  συγκροτεί  μικτά  κλιμάκια ελέγχου των καταστημάτων και εν γένει  της αγοράς εντός των ορίων της.

Έργο των κλιμακίων  είναι η παρακολούθηση , η διαπίστωση  και ο έλεγχος  της  σωστής , της νόμιμης  λειτουργίας της αγοράς  και  της ασφάλειας των διακινούμενων προϊόντων.

Το κλιμάκιο αποτελείται από:

1.Γεωπόνους  και Κτηνιάτρους της  Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτην/κής.

     2.Από  Ιατρό & Επόπτες Υγείας της  Δ/νσης Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας

3.Από στελέχη του τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της  Δ/νσης  Ανάπτυξης.