Εκτινάχθηκε το πλεόνασμα στο 2,7 δισ. το πρώτο δίμηνο

Στον δρόμο των… υπερπλεονασμάτων εξακολουθεί να κινείται ο κρατικός προϋπολογισμός αν και σε πολύ μεγάλο βαθμό η «παραγωγή» τους δεν στηρίζεται στην σταθερά ανοδική πορεία των φορολογικών εσόδων αλλά σε λόγους που σε μεγάλο βαθμό χαρακτηρίζονται ως συγκυριακοί.

Η υπερείσπραξη εσόδων από τις παρελθούσες οικονομικές χρήσεις συνεχίζεται και φέτος ενώ τον Φεβρουάριο, προστέθηκε στα έσοδα άλλο ένα «έκτακτο δώρο». Το πολύ υψηλό μέρισμα που διανεμήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδας το οποίο ξεπέρασε τις προβλέψεις κατά 214 εκατ. ευρώ. Με αυτά τα δεδομένα, τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού εμφανίζουν υπέρβαση 683 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Όσον αφορά στον κρατικό προϋπολογισμό (ο οποίος περιλαμβάνει και τις επιδόσεις του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων) η υπέρβαση στο σκέλος των εσόδων φτάνει στα 1,135 δις. ευρώ εξαιτίας της υπερείσπραξης εσόδων του ΠΔΕ οι οποίες κανονικά θα έπρεπε να έχουν γίνει από πέρυσι.

Με αυτά τα δεδομένα αλλά και με την γνώριμη συνταγή της συγκράτησης δαπανών κατά τους πρώτους μήνες του έτους, το πρώτο δίμηνο έκλεισε με πλεόνασμα 1,543 δις. ευρώ έναντι στόχου… 98 εκατομμύριων ευρώ ενώ σε επίπεδο πρωτογενούς πλεονάσματος, το πλεόνασμα έφτασε στα 2,752 δις. ευρώ έναντι στόχου 1,307 δις. ευρώ.

Τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά τους πρώτες μήνες του 2018 συμβάλλουν περισσότερο στη διαμόρφωση κλίματος ενόψει των διαπραγματεύσεων για το δημοσιονομικό. Επί τους ουσίας, τα στοιχεία δεν θα «μετρήσουν» ιδιαίτερα καθώς τα στοιχεία εν μέσω της χρονιάς μπορούν κάλλιστα να επηρεαστούν είτε θετικά είτε αρνητικά από τη μεταφορά εσόδων ή από την μετάθεση δαπανών. Σε κάθε περίπτωση, στο οικονομικό επιτελείο εκτιμούν ότι συνεχίζεται για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά μια πορεία υπέρβασης των στόχων η οποία ξεκίνησε από το 2015.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 8.976 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1.135 εκατ. ευρώ ή 14,5%  έναντι του στόχου. Η ακριβής κατανομή μεταξύ των κατηγοριών εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση του οριστικού δελτίου.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 8.307 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 683 εκατ. ευρώ ή 9,0% έναντι του στόχου.

Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 719 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας  αύξηση κατά 110 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (609 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 669 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 452 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, τον Φεβρουάριο 2018 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 4.223 εκατ. ευρώ αυξημένο κατά 275 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4.159 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι του μηναίου στόχου κατά 322 εκατ. ευρώ. Επισημαίνεται ότι τον Φεβρουάριο εισπράχτηκε το ποσό του μερίσματος από την Τράπεζα της Ελλάδος, ποσού 614,2 εκατ. ευρώ αυξημένο κατά 214,2 εκατ. ευρώ σε σχέση με το στόχο.

Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 64 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 47 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι επιστροφές εσόδων του Φεβρουαρίου 2018 (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 394 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 116 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (277 εκατ. ευρώ).

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2018 ανήλθαν στα 7.433 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 310 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (7.743 εκατ. ευρώ). Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 7.246 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 112 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Μειωμένες έναντι του στόχου ήταν κυρίως οι δαπάνες για επιχορηγήσεις νοσοκομείων, ΥΠΕ-ΠΕΔΥ κατά 147 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017 κατά 476 εκατ. ευρώ. Έχουν καταβληθεί επιπλέον 119 εκατ. ευρώ για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης και 35 εκατ. ευρώ για εξοπλιστικά προγράμματα Υπ. Εθνικής Άμυνας.

Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 187 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση έναντι του στόχου κατά 198 εκατ. ευρώ.

Ειδικά για τον μήνα Φεβρουάριο oι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4.257 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 95 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, ενώ oι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4.154 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 11 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου. Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 104 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 106 εκατ. ευρώ.

thetoc.gr