Έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. Τρικκαίων την Τετάρτη

Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, διότι απαιτείται η άμεση λήψη απόφασης προκειμένου να επισπευσθεί η διαδικασία κατανομής των ποσών, ώστε να καλυφθούν οι λειτουργικές δαπάνες των σχολείων του Δήμου Τρικκαίων.

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων στις 11/12/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.67 παρ.5 του Ν.3852/2010

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Αποδοχή ποσού 291.700,00€ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου Τρικκαίων- Δ’ Κατανομή ποσού έτους 2019