Εκτακτη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Πύλης για την Μεσοχώρα

Έκτακτη Συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Πύλης θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 22 Ιουνίου 2017, και ώρα 19.00  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πύλης με θέμα ημερήσιας διάταξης «προτάσεις προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με τη μετεγκατάσταση του οικισμού της Μεσοχώρας».

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα επειδή θα πρέπει άμεσα να υποβληθούν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας οι προτάσεις του Δήμου σχετικά με τη μετεγκατάσταση του οικισμού Μεσοχώρας προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων της Μεσοχώρας.