Έκτακτη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου δήμου Τρικκαίων

dimotiko symvoylio trik

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων στις 20/03/2014 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ & ώρα 13:00 για συζήτηση & λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.:

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

 Λήψη απόφασης για έγκριση διενέργειας Ενιαίας προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και της Δ.Ε.Κ.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ και προμήθεια φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες του εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου και της Δ.Ε.Υ.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ, για χρονικό διάστημα ενός έτους, προϋπ/σμού δαπάνης 285.895,45 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

.