Εκπαιδευτικό πρόγραμμα κινητικότητας Leonardo da Vinci – ivt του ΕΠΑΛ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ στην Κύπρο

100 1905

Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε το Ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό πρόγραμμα κινητικότητας που διοργάνωσε το 1ο ΕΠΑ.Λ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ στην Κύπρο, στα πλαίσια του προγράμματος Δια Βίου Μάθησης, τομεακό πρόγραμμα «Leonardo da Vinci», μέσω του εγκεκριμένου σχεδίου κινητικότητας από το Ι.Κ.Υ με τίτλο «Επαγγελματική Κατάρτιση και Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας σε Αγροτικές Περιοχές». Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, που πραγματοποιήθηκε από 02/03/2014 έως 15/03/2014, συμμετείχαν 20 μαθητές του σχολείου μας καθώς και 4 συνοδοί καθηγητές. Τον συντονισμό του σχεδίου και την συνοδεία των μαθητών ανέλαβαν η διευθύντρια του 1ου ΕΠΑΛ Φαρκαδόνας Κα Κοντογιάννη Αθηνά και ο κ. Γαλάνης Αχιλλέας (την 1η εβδομάδα). Οι εκπαιδευτικοί: Αναστάσης Νικόλαος και Εξάρχου Γεωργία (τη δεύτερη εβδομάδα).
Οι επιμέρους στόχοι του σχεδίου ήταν:
– η προώθηση της επιχειρηματικότητας μεταξύ των μαθητών.
-η ανάδειξη ευκαιριών που παρουσιάζονται για νέες επιχειρήσεις και καινοτόμες καλλιέργειες σε αγροτικές περιοχές
-η ανάπτυξη του επιχειρηματικού πνεύματος
– η ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης διαδικασιών οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων.
– η τόνωση της αυτοπεποίθησής τους.
– η ανάπτυξη της εξωστρέφειάς τους.
– η συνεχής βελτίωση των προσόντων και των επαγγελματικών δεξιοτήτων των μαθητών που αποτελούν εφόδια απαραίτητα για την ομαλότερη ένταξή τους ιδίως στο εργασιακό, αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.
– η αξιοποίηση από τους μαθητές στο έπακρο αυτής της εμπειρίας και η διάχυση στο κοινωνικό τους περιβάλλον.
– η μείωση του ποσοστού εγκατάλειψης του σχολείου από τους μαθητές, μέσω αύξησης της ελκυστικότητας της εκπαίδευσης, με παράλληλες δράσεις που ενισχύουν τη σύνδεση με την αγορά εργασίας
– η αναγνώριση σε τοπικό, περιφερειακό αλλά και εθνικό επίπεδο των δράσεων αυτών και – – η ενίσχυση της εικόνας των περιφερειακών επαγγελματικών σχολείων
-η αξιοποίηση της εμπειρίας αυτής σε επίπεδο σχολείου και η μεταφορά της σε άλλα σχολεία
Εκτός από τα παραπάνω ως βασικοί στόχοι και προσδοκώμενα αποτελέσματα προέβαλαν και η κινητοποίηση του ενδιαφέροντος για απόκτηση πολύτιμης εργασιακής εμπειρίας και επαγγελματικών δεξιοτήτων, η εκπαίδευση σε πραγματικές εργασιακές συνθήκες, η ανάπτυξη επαγγελματικής επινοητικότητας και επαγγελματικού ήθους, η διεύρυνση του πεδίου απασχόλησης των αποφοίτων πέρα από τους μέχρι τώρα καθιερωμένους τομείς πιθανής εργασιακής ένταξης στην αγορά εργασίας.
Γενικά, η σύνδεση των κατά βάση θεωρητικών γνώσεων που αποκτήθηκαν σε συνδυασμό με την κοινωνική πραγματικότητα και η αφομοίωση της επιστημονικής γνώσης μέσα από την επαγγελματική άσκηση, προσδίδει τη δυνατότητα να ελπίζουν σε ένα καλύτερο μέλλον για τους ίδιους και τον τόπο τους. Οι μαθητές του ΕΠΑΛ Φαρκαδόνας μέσω των νέων γνώσεων που απέκτησαν θα λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές στην τοπική και ευρύτερη κοινωνία με βασικό σκοπό την αποδοτικότερη προώθηση κυρίως των παραγόμενων προϊόντων της περιοχής και όχι μόνο.
Παράλληλα, οι μαθητές πέρα από την πολύτιμη εμπειρία της διαμονής και της επαγγελματικής κατάρτισης στο εξωτερικό, της επαφής με άλλα Τεχνικά – Επαγγελματικά σχολεία, επιχειρήσεις και οργανισμούς, είχαν την ευκαιρία στα πλαίσια και του πολιτιστικού προγράμματος να γνωρίσουν από κοντά έναν άλλο Ευρωπαϊκό λαό με Ελληνική φυσιογνωμία και κουλτούρα.
Ο ελεύθερος χρόνος αξιοποιήθηκε με πολιτιστικές επισκέψεις σε λαογραφικά μουσεία, εκκλησίες, μοναστήρια και αξιοθέατα, με παρακολούθηση πολιτιστικών και θρησκευτικών εκδηλώσεων, με επισκέψεις σε εμπορικά κέντρα, σε χώρους αναψυχής των νέων καθώς και σε άλλες πόλεις και χωριά της Κύπρου.

20140305 101056
Οι δραστηριότητες κινητικότητας έλαβαν χώρα στην Κύπρο , με φορέα υποδοχής την DOUMAG Ltd. και κάλυπταν σχεδόν όλη την Κυπριακή περιφέρεια. Το πρόγραμμα της κινητικότητας περιελάμβανε θεωρητική κατάρτιση, τεχνικές επισκέψεις σε επιχειρήσεις που σχετίζονται και με τους τρεις τομείς που λειτουργούν στο σχολείο μας και επισκέψεις στις επαγγελματικές σχολές της Πάφου και της Αμμοχώστου.
Να ευχαριστήσουμε θερμά, όλες τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, οργανισμούς, Τεχνικές Σχολές και Ινστιτούτα, οι οποίοι μας υποδέχθηκαν με χαρά και μας ξενάγησαν στους χώρους εργασίας τους. Μας έκαναν επίδειξη του μηχανολογικού τους εξοπλισμού, της οργάνωσης της επιχείρησης, την οικονομική διαχείριση καθώς και τα ”μυστικά” των καινοτόμων καλλιεργειών τους. Επίσης, έδωσαν την μοναδική ευκαιρία στους μαθητές μας να εργαστούν και να εκπαιδευτούν σε πραγματικό περιβάλλον παραγωγής των προϊόντων τους.

.