Εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή στο ΤΕΦΑΑ της ΣΕΦΑΑΔ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Πραγματοποιήθηκαν οι διαδικασίες εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού και Διαιτολογίας, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, την Τρίτη 29 Ιουνίου 2021.

Πρόεδρος του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού και Διαιτολογίας, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,εκλέγεται οκ. Νικόλαος Διγγελίδης, Καθηγητής.

Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού και Διαιτολογίας, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, εκλέγεται ο κ. Αθανάσιος Τσιόκανος, Καθηγητής.

 

Ο Κοσμήτορας της ΣΕΦΑΑΔ

 

Αθανάσιος Παπαϊωάννου

Καθηγητής