Εκλογή αντιπροσώπων της ΕΛΜΕ Τρικάλων για το 20ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

  Για την καλύτερη διεξαγωγή των εκλογικών διαδικασιών στις ΕΛΜΕ από τις οποίες θα αναδειχθούν οι αντιπρόσωποι για το 20ο Συνέδριο της Ομοσπονδίας μας, το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ  εξέδωσε την ενημερωτική εγκύκλιο αρ.πρωτ. 1123/13/04/2022 και ΘΕΜΑ: Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΕΛΜΕ ΣΤΟ 20ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΛΜΕσύμφωνα με την οποία:

  1. Οι εκλογές αντιπροσώπων στις ΕΛΜΕ για το 20οΣυνέδριο της ΟΛΜΕ θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1264/82, τις διατάξεις του Καταστατικού της Ομοσπονδίας μας και της απόφασης της ΓΣ των προέδρων των ΕΛΜΕ (2/4/22).
  2. Τα άρθρα του Ν.1264/82, που αφορούν τις εκλογές αντιπροσώπων είναι τα 9, 10, 11, 12, και 30 παρ. 4 και τα άρθρα του καταστατικού της ΟΛΜΕ  38 και 14 παρ. 5

 

 Το ΔΣ της ΕΛΜΕ Τρικάλων στην συνεδρίαση του την Τρίτη 04/05/2022, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω και το καταστατικό της ΕΛΜΕΤ(υπ΄άριθμ.565/1983 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Τρικάλων) αποφάσισε τα παρακάτω:

  1. Το ΔΣ της ΕΛΜΕΤ καλεί όλα τα μέλη του σε τακτική ΓΣ την Τρίτη 17/5/2022 και ώρα 18:30 στο αμφιθέατρο του 2ου Γυμνασίου-Λυκείου, με θέμα «Εκλογή αντιπροσώπων της ΕΛΜΕ Τρικάλων για το 20ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ» και την εκλογή Εφορευτικής επιτροπής για τις εκλογές ανάδειξης των αντιπροσώπων. Η κατάθεση των ψηφοδελτίων των παρατάξεων θα γίνει μετά το τέλος της ΓΣ.
  2. Η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη αντιπροσώπων της ΕΛΜΕ Τρικάλων για το 20ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ ορίστηκε την Πέμπτη 19/5 στο αμφιθέατρο του 2ου Γυμνασίου-Λυκείου από 9πμ μέχρι και 7μμ.

Παρατήρηση: στις εκλογές έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν αναπληρωτές και ωρομίσθιοι συνάδελφοι μετά από απόφαση του συνεδρίου της ΟΛΜΕ.

Υπενθύμιση: Οι συνάδελφοι-ες που ψήφισαν για την ανάδειξη του νέου ΔΣ(22/3/2022) είναι τακτοποιημένοι οικονομικά για το τρέχων συνδικαλιστικό έτος. Την συνδρομή των 15€ θα καταβάλλουν μόνο όσοι και όσες δεν ψηφίσαν κατά την εκλογική διαδικασία ανάδειξης του νέου ΔΣ(22/3/2022)και αφορά το συνδικαλιστικό έτος 2021-2022.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ

ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΖΕΥΚΟΥ