Εκλογές στον Ιατρικό Σύλλογο Τρικάλων

Την Κυριακή 21 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθούν εκλογές στον Ιατρικό Σύλλογο Τρικάλων.

Οι αρχαιρεσίες θα διεξαχθούν την 21 Οκτωβρίου 2018  ημέρα Κυριακή στα γραφεία του Συλλόγου (Βύρωνος 17) από 7η. πρωινή μέχρι της δύσης του ηλίου.

Σύμφωνα με το Ν. 727/77 η ψηφοφορία είναι υποχρεωτική και συνιστάται όλα τα μέλη να διασφαλίσουν το δικαίωμα ψήφου, αφού προβούν στην οικονομική τακτοποίηση των εισφορών μέχρι και του Α΄ εξαμήνου 2018 έως 13-10-2018.

Στη συνέχεια ο κατάλογος των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου θα αναρτηθεί στα γραφεία του Συλλόγου.

Η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων για όσους έχουν τις οριζόμενες από το Νόμο προϋποθέσεις, αρχίζει από τη δημοσίευση της παρούσης και λήγει την 21  Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 13.30.

Η ανακήρυξη των υποψηφίων θα γίνει την 22-9-2018.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στα γραφεία του Συλλόγου καθημερινά.-