Εκκρεμείς συντάξεις: Εκδόθηκε το 97% του 2019 και το 70% του 2020

Πολύ κοντά στο να πάρει τα εύσημα των θεσμών για τη διαχείριση των ληξιπρόθεσμων εκκρεμών συντάξεων βρίσκεται το υπουργείο Εργασίας. Οι υπηρεσίες του υπερταμείου ασφάλισης έχουν πατήσει γκάζι για να μείνουν εντός στόχος και οι δείκτες μαρτυρούν σημαντική πρόοδο στο θέμα μείωσης του στοκ των ληξιπρόθεσμων αιτήσεων συνταξιοδότησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του powergame.gr, μέχρι σήμερα έχει εκκαθαριστεί το 97% των αιτήσεων συνταξιοδότησης που υποβλήθηκαν μέχρι και το τέλος του 2019. Εκτιμάται ότι οι συνολικές συντάξεις που αφορούν στα έτη 2018 και 2019 και είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες ανέρχονται σε περίπου 322.000. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μέχρι σήμερα έχουν απονεμηθεί πάνω από 312.000 αιτήσεις και παραμένει σε εκκρεμότητα ένα 3% των συντάξεων προ του 2019, δηλαδή περίπου 10.000 συνταξιοδοτικοί φάκελοι.

 

Αυτό το 3% αφορά σύνθετες υποθέσεις, οι οποίες χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης και ενεργειών προκειμένου να εκκαθαριστούν. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με υπηρεσιακά στελέχη του υπερταμείου ασφάλισης αφορά συνταξιοδοτικούς φακέλους με δικαστικές εκκρεμότητες, υποθέσεις με ανοιχτές οφειλές όπου ο πολίτης αδυνατεί να τις ρυθμίσεις πάρα τις παρατάσεις που δίνει ο ΕΦΚΑ, υποθέσεις με ελλιπή δικαιολογητικά που με υπαιτιότητα του ασφαλισμένου δεν έχουν προσκομιστεί.

Σε ό,τι αφορά στις εκκρεμείς ληξιπρόθεσμες συντάξεις του 2020, οι οποίες ανέρχονται σε περίπου 160.000 οι υπηρεσίες του ταμείου έχουν εκκαθαρίσει το 70%, δηλαδή περίπου 111.000. Μένει σε εκκρεμότητα ένα 30%, το οποίο εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί τους μήνες Απρίλιο και Μάιο. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι οι υπηρεσίες στο επόμενο δίμηνο θα βγάλουν ακόμη 48.000 περίπου εκκρεμείς ληξιπρόθεσμες συντάξεις του 2020.

 

Τώρα, από τις συντάξεις του 2021 έχει εκκαθαριστεί το 55% των αιτήσεων. Υψηλόβαθμα στελέχη του υπουργείου Εργασίας σημειώνουν στο powergame.gr ότι το ποσοστό αυτό είναι χαμηλό, διότι ο μεγάλος όγκος των αιτήσεων του Δεκεμβρίου δεν έχει καταστεί ληξιπρόθεσμος και ο ΕΦΚΑ δίνει προτεραιότητα στις παλαιότερες υποθέσεις.

Η σημαντική μείωση των ληξιπρόθεσμων αποτυπώνεται με σαφή τρόπο και στον κρατικό προϋπολογισμό. Πέρυσι τον Δεκέμβριο οι ληξιπρόθεσμες οφειλές σε συνταξιούχους ανέρχονταν σε περίπου 603 εκατομμύρια ευρώ, ενώ σήμερα το νούμερο αυτό έχει πέσει στα 278 εκατομμύρια. Μάλιστα, για αυτή την σημαντική αποκλιμάκωση η διοίκηση του ΕΦΚΑ και το υπουργείο Εργασίας έχουν ήδη λάβει τα εύσημα των θεσμών, ενώ η σημαντική βελτίωση στην εκκαθάριση των εκκρεμών συντάξεων αναμένεται να αποτυπωθεί και στην επερχόμενη αξιολόγηση.

 

Να σημειωθεί ότι το υπουργείο Εργασίας και ο ΕΦΚΑ έχουν ξεκινήσει εδώ και μήνες να ενισχύουν την φαρέτρα τους με νέα όπλα προκειμένου ο στόχος που έχει τεθεί για εξάλειψη του στοκ των εκκρεμών συντάξεων να καταστεί εφικτός. Προς αυτή την κατεύθυνση έχει δημιουργηθεί ο Πύργος Ελέγχου, μέσω του οποίου αξιολογούνται όλες οι διευθύνσεις σύνταξης για το έργο τους, ενώ οι ιδιώτες δικηγόροι και λογιστές που έχουν κληθεί να συμπράξουν με τον ΕΦΚΑ έχουν ήδη αναλάβει πάνω από 700 συνταξιοδοτικές υποθέσεις και αναμένονται μέσα στις επόμενες ημέρες και νέες εκδόσεις συντάξεων.