Εισήγηση Σάκη Παπαδόπουλου σε εκδήλωση Ευρωπαικής Τράπεζας Επενδύσεων

Αναμφισβήτητα η Ελλάδα αλλάζει σελίδα. Τα δεδομένα  αντανακλούν το πέρασμα σε μια νέα περίοδο στην οποία η χώρα χειραφετείται από την ασφυκτική κηδεμονία των δανειστών της και από τις καταστροφικές εμμονές τους στο σενάριο της εσωτερικής υποτίμησης.

Στη νέα εποχή,  το κεντρικό ζήτημα είναι η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας από τη βαθιά ύφεση, η ταχύρρυθμη  ανάπτυξη της χώρας, η μείωση της ανεργίας με σταθερή απασχόληση, η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του λαού. Κρίσιμες  συνιστώσες της μετάβασης στη νέα ενάρετη εποχή είναι οι επενδύσεις στην Ελλάδα, ξένες και ελληνικές, δημόσιες και ιδιωτικές, είναι  τα χρηματοδοτικά εργαλεία της αποδοτικής  απασχόλησης και της ανάπτυξης, που πρέπει να είναι και δίκαιη – και βιώσιμη – και  ταχύρρυθμη και ευφυής.

Πολύτιμος συντελεστής  της ανάκαμψης της εθνικής οικονομίας και της σωστής ανάπτυξης,  είναι η Ευρωπαική Τράπεζα Επενδύσεων με υπεύθυνο για την Ελλάδα και την Κύπρο τον δικό μας Γιάννη Καλτσά. Με τον Γιάννη ενεργοποιήσαμε μια σταθερή συνεργασία : για χρηματοδοτήσεις της ΕΤΕπ στο χώρο της υγείας π.χ. για Κέντρο Μεταμοσχεύσεων Μυελού Οστών και Γονιδιακής Θεραπείας, για ενίσχυση των Δομών Υγείας στα Νησιά που υποδέχονται πρόσφυγες, για κτιριακή εξοικονόμηση ενέργειας…   αλλά και για στήριξη δράσεων στη περιοχή μας, όπως η ολοκλήρωση της Ε-65 και πολλών άλλων  που αναλύονται στις εισηγήσεις του Δημάρχου και του Προέδρου της Συνεταιριστικής Τράπεζας. Σημαντική είναι και η στήριξη επενδύσεων που προσφέρουν :  το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, τα Διαρθρωτικά Ταμεία της ΕΕ, το Πράσινο Ταμείο,  το ΕΣΠΑ, το ΠΔΕ,  ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος που κλήθηκα να παρουσιάσω, το τραπεζικό σύστημα, τα εξειδικευμένα Ταμεία προς τη νεανική και νεοφυή επιχειρηματικότητα, όπως :  το Ταμείο ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ, το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας – Καινοτομίας για υποστήριξη νέων ταλαντούχων επιστημόνων , το Ταμείο ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ, το EQUIFUND για νεοφυείς επιχειρήσεις, το ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, τα Κέντρα Στήριξης των ΚΟΙΝΣΕΠ και των ΚΟΙΣΠΕ.

Πριν την αναφορά μου στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο, ως βασικό εργαλείο προς τον επιδιωκόμενο στόχο της προώθησης βιώσιμου – ανταγωνιστικού και κοινωνικά δίκαιου μοντέλου ανάπτυξης, θεωρώ υποχρέωσή μου να ενημερώσω ότι η Διαρκής Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής συζητά την Πέμπτη για το νέο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ιnvest-ΕU, το οποίο φιλοδοξεί να συγκεντρώσει τα 14 χρηματοδοτικά προγράμματα και επενδυτικά εργαλεία της ΕΕ και να επεκτείνει το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη του Ταμείου Γιούνκερ. Το Πρόγραμμα θα αποτελείται από το Ταμείο Invest – EU, από τον Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών και απο την Ευρωπαϊκή  Πύλη Επενδυτικών Έργων   Invest – EU, και θα μας το αναλύσει ο Επίτροπος για τις Οικονομικές και Νομισματικές Υποθέσεις της ΕΕ  κ. ΠΙΕΡ ΜΟΣΚΟΒΙΣΙ, ο οποίος θα παρουσιάσει  την επιδίωξη της ΚΟΜΙΣΙΟΝ να δοθεί πολύ μεγαλύτερη ώθηση στις επενδύσεις, στη καινοτομία, στη δημιουργία πολλών θέσεων εργασίας στην Ενωμένη Ευρώπη του Αύριο.

Ο νέος  Αναπτυξιακός Νόμος 4399 / 2016 , που εγκρίναμε στη Βουλή τον Ιούνιο του 2016 ( αφού συζητήσαμε εκτενώς στην Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής το τι αλλάζει σε φιλοσοφία και στοχεύσεις ), επιδιώκει τη δημιουργία καινοτομικών, εξωστρεφών, βιώσιμων και δυναμικών επιχειρήσεων, την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας, τη συγκράτηση και επιστροφή των νέων επιστημόνων – συνολικά την αξιοποίηση όλου του εκπαιδευμένου και καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού, τις συνεργασίες – klasters – νέους  συνεταιρισμούς – ομάδες παραγωγών , για να συμβάλλουν στο ολιστικό στρατηγικό σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης,  δίκαιης και βιώσιμης ανάπτυξης.

Δημιουργήθηκαν  8 διαφορετικά καθεστώτα ενίσχυσης επενδύσεων τα οποία ανταποκρίνονται στοχευμένα στις ανάγκες των ελληνικών επιχειρήσεων, εισάγοντας ενδιαφέρουσες καινοτομίες και ταυτόχρονο εξορθολογισμό των διαδικασιών εφαρμογής και υλοποίησης του αναπτυξιακού νόμου : όλες οι διαδικασίες αξιολόγησης, ελέγχου, πιστοποίησης και ολοκλήρωσης των επενδύσεων γίνονται πλέον αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων.

Ο 1ος Κύκλος καθεστώτων ενίσχυσης έχει πλέον ολοκληρωθεί, με τα 3 βασικά καθεστώτα που προσέλκυσαν μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον : « Γενική Επιχειρηματικότητα», « Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού», « Νέες Ανεξάρτητες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις». Παράλληλα, ολοκληρώνεται ο 2ος Κύκλος, έχει ήδη προκηρυχθεί το πιο εξειδικευμένο καθεστώς « Συνέργειες και Δικτυώσεις, ετοιμάζεται η ενεργοποίηση και του καθεστώτος  « Ενισχύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα».

Ο αναπτυξιακός νόμος φέρνει επενδύσεις σε κάθε γωνιά της χώρας προκαλώντας σημαντικό επεδυτικό ενδιαφέρον, καθώς συνδυάζει  την εξωστρέφεια με την συνεργασία, την απασχόληση με την καινοτομία, τη διαφάνεια με την προστασία των  δημόσιων πόρων, χρησιμοποιώντας   στοχευμένες ενισχύσεις κι όχι με τη λογική « μοιράζουμε χρήμα».

Η πλειοψηφία των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υποβληθεί  εστιάζεται στους κλάδους της βιομηχανίας και της αγροδιατροφής. Πολύ σημαντική είναι η συμμετοχή των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Οι πιο πολλές νέες θέσεις εργασίας προκύπτουν από επενδύσεις που έχουν κίνητρο την ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής, καθώς ο αναπτυξιακός νόμος απομακρύνει τη προβληματική λογική των επιχορηγήσεων. Από τη στιγμή που κάποιος κάνει αίτημα για υπαγωγή στον νόμο, μπορεί άμεσα να αρχίσει να υλοποιεί το επενδυτικό σχέδιό του. Έχει γίνει νομοθετική ρύθμιση εκταμίευσης του 25% της ενίσχυσης όταν το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται στο 25% και η πλήρως ηλεκτροποιημένη πλατφόρμα είναι έτοιμη να διαχειριστεί εκταμιεύσεις για επενδύσεις που ολοκληρώνονται και άνω του 50%. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων που ενισχύει τη χρηματοδότηση του αναπτυξιακού νόμου, έχει χορηγήσει έως τώρα το σημαντικό ποσό των 320 εκατ. ευρώ, καθώς ο νέος αναπτυξιακός νόμος επέτρεψε την απεμπλοκή και ολοκλήρωση επενδύσεων που είχαν ενταχθεί στους παλαιότερους αναπτυξιακούς νόμους : 3299/2004 και 3908/2011. Έτσι έχει προκύψει σημαντική ένεση ρευστότητας στην αγορά και διευθυτούνται επενδυτικά σχέδια που εκκρεμούσαν επι χρόνια. Αυτό σηματοδοτεί τη πολύτιμη συμβολή του Αναπτυξιακού Νόμου στην ανάκαμψη της εθνικής οικονομίας, στη προώθηση της δίκαιης και βιώσιμης ανάπτυξης. Η νέα εποχή για τη χώρα αντανακλάται ήδη στη πορεία των εξαγωγών – στη βιομηχανική παραγωγή – στη κατανάλωση – στην μείωση της ανεργίας και την αύξηση της απασχόλησης – στο τουρισμό – στην ενέργεια – στην αύξηση των κατώτερων βασικών μισθών – στη πετυχημένη έξοδο στις αγορές – στους αναπτυξιακούς ρυθμούς.

 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ – ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ –

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ