Εικόνα «μεσαίωνα» στο αμαξοστάσιο του Δήμου καταγγέλλει ο Σπήλιος Τσιγάρας

Εικόνες που θυμίζουν άλλες εποχές, υπάρχουν σε δρόμους κοντά στο αμαξοστάσιο του Δήμου Τρικκαίων στο Κηπάκι.

Όπως καταγγέλλει ο επικεφαλής του συνδυασμού «Πρώτα οι πολίτες» Σπήλιος Τσιγάρας, τα βοθρολύματα χύνονται στο δρόμο και στο ποτάμι, με μοναδική υπεύθυνη την Δημοτική Αρχή του Δημήτρη Παπαστεργίου, ζητώντας άμεσα λύση σ’ ένα ζήτημα που είναι χρόνιο και αποτελεί εστία μόλυνσης για όλη την περιοχή.

https://www.facebook.com/spilios.tsigaras.1/videos/136275997480660/UzpfSTM2NDg2NTI0NDA2NjE2Njo0MDc4MzY5OTk3Njg5OTA/?__tn__=kC-R&eid=ARB9L0VblJhhA2mcBVqKee7BMBFi-__-XaAaIY-QQ1ZEHUS0z1zA3jgUXmS0uCPC2D4jBhc5Q6BF74c6eRWTmNrr17hnUslOtExDyec&hc_ref=ARRpBi0NCQUQKLK0NobdpUgG-vPwatdLXKYy7bhdYIUSlUwPk16-ksX_J8uNz9Qa1Y0&fref=nf&__xts__[0]=68.ARDf4EqZthVkoyNWVlpEE9gqp1VgO2Xx5JT_45lkQtCQ-v-XwdyOg6A5QXenTkDnitIpqjQOe7fC0KsMXg_ExGRi61XgsbR0bQhR7whKgRFE0fsDdB7BgFhnvcubgYUHVKCrevq_8Rf7H0sUIjFys_WaIKd7lFPUa9EhjkDHQ0i-Sq9VDRuZqGfMf0u4BDZWVuinXehN0yPfQwfbDysqaOhmCQ