Η εγκύκλιος για τις εσωκομματικές εκλογές στη ΝΔ

Εκδόθηκε από τη Γραμματεία Οργανωτικού της ΝΔ η βασική εγκύκλιος για τις εσωκομματικές εκλογές. Όπως αναφέρεται οι εσωκομματικές εκλογές

για την ανάδειξη των νέων αιρετών διοικήσεων των κομματικών οργάνων της Πανελλαδικής Οργάνωσης θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 13 Μαΐου και συγκεκριμένα θα διεξαχθεί διαδικασία εκλογής:

▪ Προέδρων των Νομαρχιακών Οργανώσεων (Ν.Ο.).

▪ Μελών των Νομαρχιακών Διοικουσών Επιτροπών (ΝΟ.Δ.Ε.)

▪ Προέδρων των Δημοτικών Τοπικών Οργανώσεων (ΔΗΜ.Τ.Ο.).

▪ Μελών των Δημοτικών Τοπικών Επιτροπών (ΔΗΜ.Τ.Ε.).

Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν βάσει του νέου κανονισμού που ψηφίσθηκε στην τελευταία συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής και μεταξύ άλλων προβλέπει εκλογή προέδρων ΝΟΔΕ απο τη βάση.

Την Τρίτη 10/4/2018 λήγει η προθεσμία υποβολής αίτησης χορήγησης ή ανανέωσης κάρτας μέλους, για εξόφληση συνδρομής με αντικαταβολή, ως προϋπόθεση δικαιώματος εκλέγειν.

Την Τετάρτη, 25/4/2018 ανοίγει η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων που κλείνει δύο μέρες μετά, την Παρασκευή, 27/4/2018.

Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή, 13 Μαΐου 2018, από τις 10:00 έως τις 19:00. Στις εκλογικές διαδικασίες, στις οποίες αναφέρεται η Εγκύκλιος αυτή, ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός σταυρών προτίμησης που μπορεί να θέσει ο ψηφοφόρος στο ψηφοδέλτιο καθορίζεται ως εξής:

1.1. Για την εκλογή του Προέδρου της Ν.Ο., μόνον ένα (1) σταυρό προτίμησης.

1.2. Για την εκλογή των μελών των ΝΟ.Δ.Ε., έως και τρεις (3) σταυρούς προτίμησης.

1.3. Για την εκλογή του Προέδρου της ΔΗΜ.Τ.Ο., μόνον ένα (1) σταυρό προτίμησης.

1.4. Για την εκλογή των μελών των ΔΗΜ.Τ.Ε., έως και τρεις (3) σταυρούς προτίμησης.

Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενες/ ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τον αριθμό λογαριασμού για την κατάθεση των ως ανωτέρω αναφερόμενων ποσών, ανάλογα με την περίπτωση, καθώς και περισσότερες πληροφορίες για τη διεξαγωγή των εσωκομματικών εκλογών,  με το να καταφεύγουν στην ιστοσελίδα της παράταξης www.nd.gr.

α) ποσό 100  € για υποβολή υποψηφιότητας για το αξίωμα του Προέδρου της Ν.Ο.,

β) ποσό 50  € για υποβολή υποψηφιότητας για το αξίωμα του Προέδρου της ΔΗΜ.Τ.Ο.

γ) ποσό 30 € για υποβολή υποψηφιότητας για το αξίωμα του μέλους της ΝΟ.Δ.Ε., και

δ) ποσό 20 € για υποβολή υποψηφιότητας για το αξίωμα του μέλους της ΔΗΜ.Τ.Ε. .