Εγκρίθηκε το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020

DSC04396

Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020 ψηφίστηκε σήμερα στην τελευταία συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας, υπό την παρούσα σύνθεση, στην οποία παρουσίασαν και αναλύθηκαν εκτενώς ο στρατηγικός σχεδιασμός, οι προτεραιότητες, και η αρχιτεκτονική του νέου ΣΕΣ 2014-2020 (Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης) για την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Όπως ήδη έχει ανακοινωθεί οι πόροι του νέου ΣΕΣ 2014-2020 που θα διαχειριστούν από την Περιφέρεια Θεσσαλίας ανέρχονται σε 611 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 401 εκατ. ευρώ είναι από το ΠΕΠ Θεσσαλίας ( δημόσια δαπάνη) και τα λοιπά αποτελούν εκχωρήσεις, από το Ταμείο Συνοχής (85 εκατ. ευρώ) και από το Γεωργικό Ταμείο (121 εκατ. ευρώ), καθώς κάθε Ταμείο χρηματοδοτεί συγκεκριμένες δράσεις. Επιπλέον διεκδικούμε και πρόκειται να έχουμε και από τα τομεακά προγράμματα των υπουργείων άλλους τόσους πόρους, για τη Θεσσαλία. Η διαδικασία διαβούλευσης προκειμένου να συνταχθεί η πρόταση της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2012 και ακολούθησε συγκεκριμένα στάδια, εξελισσόμενη τόσο σε επίπεδο Θεσσαλίας όσο και σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα χωριστά.

Τέσσερις είναι οι στρατηγικοί πυλώνες ανάπτυξης του νέου ΕΣΠΑ, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, η ενίσχυση της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής, η αναβάθμιση του περιβάλλοντος και η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, και η συμπλήρωση βασικών υποδομών προσπελασιμότητας, ενώ προβλέπονται και ολοκληρωμένα χωρικά σχέδια τόσο για την αστική ανάπτυξη, όσο και για την αντιμετώπιση τοπικών συνθηκών επιχειρηματικότητας και απασχόλησης σε περιοχές της Θεσσαλίας.

Ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός στην εισήγησή του ανέφερε, ότι, είναι εντελώς διαφορετική η φιλοσοφία της νέας Προγραμματικής Περιόδου και η αρχιτεκτονική που «κτίζονται» τα προγράμματα από την προηγούμενη περίοδο: «Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην έρευνα στη καινοτομία στη τεχνολογία στην έξυπνη εξειδίκευση, και εμείς από την πλευρά τη δική μας στοχεύουμε να «παντρέψουμε» τον πρωτογενή τομέα, τον δευτερογενή , τον τουριστικό τομέα, αλλά και τον τριτογενή τομέα με τα ερευνητικά επιστημονικά ιδρύματα : η δουλειά την οποία παράγουν να μεταφερθεί στην πραγματική οικονομία της Θεσσαλίας. Παράλληλα με την προστασία και αξιοποίηση του περιβάλλοντος, του πολιτισμού. Εμείς μέσα από όλες τις συνεργασίες και εργασία θέλουμε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα για τους πολίτες της Θεσσαλίας. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι μεγάλα έργα υποδομών, δεν μπορούν να ενταχθούν στη νέα προγραμματική περίοδο στο Περιφερειακό Πρόγραμμα και γι’ αυτό τα διεκδικούμε από τα Τομεακά».

Ο περιφερειάρχης υπογράμμισε το γεγονός ότι, «η Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει ολοκληρωμένη πρόταση για όλα τα έργα της Θεσσαλίας, βεβαίως οι πόροι ποτέ δεν επαρκούν, όμως διεκδικούμε πάντα ότι καλύτερο για τη Θεσσαλία μας. Έτσι διεκδικήσαμε και πετύχαμε για το τρέχον ΕΣΠΑ με αποτέλεσμα να μην είναι η Θεσσαλία στις φτωχότερες περιφέρειες της χώρας και να είμαστε πολύ κάτω του μέσου εθνικού όρου». Παράλληλα ο κ. Αγοραστός σημείωσε δε τα εξής:

«Εδώ και 2 χρόνια κάναμε τη μεγαλύτερη διαβούλευση που έγινε ποτέ στη Θεσσαλία. Καλέσαμε όλους τους φορείς να συμμετέχουν στην κατάρτιση του νέου Προγράμματος για την περίοδο 2014-2020 με θεματικά εργαστήρια και ομάδες εργασίας, με πλήρη ενημέρωση όλων, με διαδικασίες γραπτών προτάσεων, με διάλογο, τόσο για το ΣΕΣ όσο και για το RIS3 Θεσσαλίας. Δεν αποκλείσαμε κανέναν και ενσωματώσαμε κατά το δυνατόν στο Πρόγραμμα που υποβάλλουμε στα αρμόδια όργανα της Ε.Ε. τις προτάσεις των φορέων. Η ευρεία διαβούλευση σε όλα τα επίπεδα σχεδιασμού είχε σαν στόχο τη διαμόρφωση πολύπλευρης προσέγγισης των εναλλακτικών επιλογών ανάπτυξης της περιφέρειας Θεσσαλίας, μέσω γονίμου και αποτελεσματικού διαλόγου με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (αυτοδιοικητικούς και δημόσιους φορείς, τοπικούς αναπτυξιακούς φορείς, περιβαλλοντικούς φορείς, κοινωνικούς εταίρους, εκπαιδευτικά ιδρύματα, εκπροσώπους του επιχειρηματικού τομέα, συνδέσμους – ενώσεις φορέων, ερευνητικούς φορείς, κ.λ.π.)».

Ο περιφερειάρχης συνέχισε αναφέροντας: «Το Πρόγραμμα αυτό είναι επιτυχημένο γιατί ξεκίνησε με σχεδιασμό από κάτω προς τα πάνω και κάνει πράξη τη συλλογική ηγεσία που εφαρμόσαμε ως Περιφέρεια Θεσσαλίας. Δηλαδή να αποφασίζουν εκείνοι που καλούνται να υλοποιήσουν. Βέβαια υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι σε όλο αυτό το διάστημα ήταν απόντες απ’ όλες αυτές τις διαδικασίες και εμφανίστηκαν στο τέλος ασκώντας κακοπροαίρετη κριτική. Η μείζονα αντιπολίτευση με αστεία επιχειρήματα και μνημειώδη πολιτική ατραξιόν το μόνο που καταφέρνει να κάνει είναι να στρέφεται ενάντια σε όλους εκείνους που επί πολλές ώρες, στις πολυάριθμες συναντήσεις των επιτροπών που δημιουργήθηκαν, εργάστηκαν σκληρά για να καταρτίσουμε όλοι μαζί το Πρόγραμμα αυτό. Με τον τρόπο αυτό προσπαθούν να καλύψουν το έλλειμμα προγράμματος και σχεδίου αλλά και να πείσουν τον ίδιο τους τον εαυτό. Τους αφήνουμε πίσω και προχωράμε όλοι μαζί μπροστά γιατί εμείς πετύχαμε, έχουμε δώσει δείγματα γραφής, έχουμε σχέδιο και ξέρουμε που θέλουμε να πάμε. Εκείνοι δεν έχουν».

Ο κ. Κώστας Αγοραστός υπογράμμισε ότι το 2014-2020 δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην επιχειρηματικότητα, «γιατί είναι η μόνη λύση στην αντιμετώπιση της κατάστασης όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα , στη στήριξη των ανθρώπων. Η στοχευμένη επιχειρηματικότητα στους τομείς που η Θεσσαλία έχει πλεονέκτημα και έχουν αναδειχθεί μέσα από την Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS) που εκπονήθηκε , αλλά και όπως αυτή θα επανεξετάζεται συνεχώς με τα τρέχοντα δεδομένα. Θεωρώ ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας θα έχει ένα από τα καλύτερα προγράμματα, που αφορά την περίοδο έως το 2023, αν όχι το καλύτερο πρόγραμμα στη χώρα μας, με παράλληλη στόχευση τον πολλαπλασιασμό των πόρων. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να συνεργαστούμε όλοι, ώστε να έχουμε πολλαπλασιαστικότητα των πόρων και μια προστιθέμενη αξία στο παραγόμενο έργο, όπως επίσης τη διεκδίκηση νέων χρηματοδοτήσεων από τα τομεακά προγράμματα των Υπουργείων».

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Καινοτομίας κ. Δημήτρης Κουρέτας και η προϊσταμένη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Θεσσαλίας κ. Μελίνα Σαραφίδου, αναλύοντας το σχεδιασμό του RIS3 Θεσσαλίας και του ΠΕΠ Θεσσαλίας, τόνισαν την αναγκαιότητα συμβολής στους στόχους της Στρατηγικής «Ευρώπη 20-20», της έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης και της αλληλένδετης σχέσης μεταξύ αυτών. Μάλιστα τόνισαν πως η κατάρτιση τόσο του ΠΕΠ Θεσσαλίας αλλά όσο και του RIS βραβεύτηκαν από την ευρωπαϊκή επιτροπή και διδάσκονται ως καλές πρακτικές στη δημόσια διοίκηση.

«Αυτοί είναι οι οδηγοί μας για τη νέα προγραμματική περίοδο. Έξυπνη ανάπτυξη σημαίνει καινοτομία, επιχειρηματικότητα, και αυτό θα κυριαρχήσει στη νέα Προγραμματική Περίοδο. Βιώσιμη ανάπτυξη, περιβάλλον κλιματική αλλαγή διαχείριση των κινδύνων μείωσης των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα. Χωρίς αποκλεισμούς για κανέναν άνθρωπο, για καμία κοινωνική ομάδα , για αντιμετώπιση των φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού, σε αυτό επικεντρωνόμαστε. Οι πόροι πρέπει να οδηγούν σε δράσεις με υψηλή προστιθέμενη αξία. Αυτή είναι η λογική με την οποία θα πορευτούμε», δήλωσε ο περιφερειάρχης.

.