Εγκρίθηκε νέα επένδυση για φωτοβολταϊκό μαμούθ στη Φαρκαδόνα

Εγκρίθηκε νέα επένδυση για φωτοβολταϊκά στη Φαρκαδόνα στη θέση “ΖΑΡΚΟ”.

Συγκεκριμένα, δόθηκε έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) για την εγκατάσταση και λειτουργία του Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 49,918MW στη θέση «ΖΑΡΚΟ», σε εκτάσεις συνολικού εμβαδού 135.286,98τ.μ. στην Δ.Ε. Φαρκαδόνας του Δήμου Φαρκαδόνας, της Π.Ε. Τρικάλων, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Φορέας του έργου είναι η εταιρεία ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Ε.
Περιγραφή του έργου

Ο φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής ισχύος 49,918MW της «ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Ε.» θα εγκατασταθεί σε εκτάσεις συνολικού εμβαδού 135.286,98τ.μ. στη θέση «ΖΑΡΚΟ» της Δ.Ε. Φαρκαδόνας του Δήμου Φαρκαδόνας, της Π.Ε. Τρικάλων, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Σύμφωνα με τον υποβληθέντα φάκελο ΜΠΕ, ο φωτοβολταϊκός σταθμός θα αποτελείται από τα παρακάτω βασικά δομικά στοιχεία και εγκαταστάσεις:

    φωτοβολταϊκά στοιχεία,
    μεταλλικές βάσεις και πλαίσια στήριξης των φωτοβολταϊκών γεννητριών,
    αντιστροφείς τάσης (inverters),
    μετασχηματιστές,
    προκατασκευασμένους οικίσκους για τις ανάγκες στέγασης και φύλαξης των κομβικών λειτουργικών στοιχείων,
    διάφορες άλλες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις (καλωδιώσεις, γειώσεις, κ.α.),
    περίφραξη

ypodomes.gr