Εγκαταστάθηκε στο Νοσοκομείο Τρικάλων το νέο αναισθησιολογικό μηχάνημα

Ένα νέο αναισθησιολογικό μηχάνημα αναπνευστικής παρακολούθησης του ασθενούς μοντέλο “Περσέας” (αναπνευστηρας-monitoring), απέκτησεσήμερα το Αναισθησιολογικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων, φιλοδοξώντας έτσι να βελτιώσει και να αναβαθμίσει περαιτέρω τις παρεχόμενες υπηρεσίας υγείας στους ασθενείς.

Σίγουρα πρόκειται για μια θετική εξέλιξη που θωρακίζει ακόμα περισσότερο το θεραπευτικό και ιατρικό έργο του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων.