Εγγραφές στο παράρτημα Καλαμπάκας του Δ.ΙΕΚ Τρικάλων