Εγχειρίδιο με καλές πρακτικές κατά του μίσους

Στο πλαίσιο του έργου «NEwCHapter: NEtworkofCooperationagainstHate» (Εrasmus+ KA2 Νεολαία) δημιουργήθηκεεγχειρίδιο με καλές πρακτικές κατά του μίσους.

Το εγχειρίδιο δημιουργήθηκε από τους εταίρους του έργου: συντονιστής φορέας το Δίκτυο Νέων Ελλάδας – YouthnetHellas, το Γενικό Λύκειο Γουβών – Κρήτη, το 10ο Δημοτικό Σχολείο Συκιές – Θεσσαλονίκη, την  Κοινωφελής Επιχείρηση Υπηρεσιών Δήμος Νεάπολης-Συκιές (Ελλάδα), το Υοuth Social Rights Network (Δανία), το CENTRO PER LO SVILUPPO CREATIVO “DANILO DOLCI” (Ιταλία) και το MBM Training and Development Center (MBM TDC) (Ηνωμένο Βασίλειο).

Το «ΝEwCHapter: Δίκτυο συνεργασίας κατά του μίσους» είναι ένα δεκαπεντάμηνο πρόγραμμα για τέσσερις χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Δανία και Ηνωμένο Βασίλειο), που αποσκοπεί στην παροχή χώρου και υποστήριξης για μία διασταυρωμένη συνεργασία οργανισμών και θεσμών, που δουλεύουν με τους νέους ανθρώπους  στο πλαίσιο της τυπικής/άτυπης  εκπαίδευσης, με σκοπό την αντιμετώπιση της ρητορικής του μίσους και την προώθηση της εκπαίδευσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πιο συγκεκριμένα, το Newchapter επιδιώκει να  φέρει κοντά  Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις Νεολαίας , ένα διεθνές δίκτυο, δύο σχολεία, ένα συμβουλευτικό όργανο και ένα δήμο, προκειμένου να ενδυναμώσει το επίπεδο διεθνούς συνεργασίας και να αναπτύξει ικανότητες  στην αναγνώριση και στην αντιμετώπιση διαφορετικών μορφών ρητορικής μίσους και διάκρισης και να προωθήσουν την  εκπαίδευση πάνω στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Το εγχειρίδιο περιέχει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα, την ρητορική μίσους, την ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο και καλές πρακτικές (2 από κάθε οργανισμό-εταίρο) για την αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους, ρατσισμού και εκφοβισμού.

Το εγχειρίδιο είναι εντελώς δωρεάν και διαθέσιμο για κάθε ενδιαφερόμενο στην σελίδα του έργου: https://newchapteragainsthate.wordpress.com/outcomes/