Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδόπτερων

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και  Κτηνιατρικής της Π.Ε. Τρικάλων ανακοινώνει στα πλαίσια της αναμενόμενης 2ης πρόσκλησης ενδιαφέροντος για ένταξη στη δράση «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδόπτερων (Κομφούζιο)», και προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί να ενημερωθούν σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος, τα παρακάτω:

  • Πρόθεση του υπουργείου είναι η πρόσκληση να ανακοινωθεί εντός του Μαΐου 2018.

Οι αιτήσεις στήριξης θα πραγματοποιηθούν με βάση την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης του 2018 σαν έτος αναφοράς, το οποίο θα είναι και το πρώτο έτος εφαρμογής του προγράμματος.

ΣΤΟΧΟΣ  της δράσης είναι η σταδιακή μείωση της χημικής καταπολέμησης των μικρολεπιδοπτερων .

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ για την πρόσκληση είναι οι καλλιέργειες της Ροδακινιάς, Νεκταρινιάς, Βερικοκιάς, Μηλιάς, Αχλαδιάς,  Κυδωνιάς,    και πεδίο εφαρμογής  είναι όλη η  Ελληνική επικράτεια.

Προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης στήριξης είναι να προηγηθεί η υποβολή Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης για το 2018 .

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

  • Δικαιούχοι μπορούν να κριθούν γεωργοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι κάτοχοι αγροτικής έκτασης , καθώς και ομάδες αυτών

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ – ΕΠΙΛΟΓΗΣ   ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ

  • Τα αγροτεμάχια προς ένταξη να είναι δηλωμένα στην  Ενιαία  Αίτηση Ενίσχυσης (2018), να είναι μέσα στην περιοχή παρέμβασης, με επιλέξιμη καλλιέργεια για τη δράση.

                                                 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

  • Η διάρκεια του προγράμματος είναι πενταετής, και η ημερομηνία έναρξης θα ορίζεται από την πρόσκληση.

Στο πλαίσιο της δράσης  οι παραγωγοί δεσμεύονται

◊ Να εγκαταστήσουν στον οπωρώνα διαχυτήρες φερομόνης και φερομονικών παγίδων παρακολούθησης

◊ να διαθέτουν Ετήσιο Σχέδιο Εφαρμογής  για τα ενταγμένα αγροτεμάχια στο  πρόγραμμα.

◊ να κάνουν μικτή χρήση (φερόμενες και  χημική καταπολέμηση όταν απαιτείται) ανάλογα με την καλλιέργεια   για  τα  δυο πρώτα χρόνια του προγράμματος (ροδακινιά , βερικοκιά, νεκταρίνια) ή  τρία χρόνια  (αχλαδιά,  μηλιά, κυδωνιά) και  αποκλειστικά χρήση φερομονων για τα υπόλοιπα έτη κατά περίπτωση.

◊ να κατέχουν νόμιμα τα αγροτεμάχια για όλη την διάρκεια του προγράμματος

◊ Να διατηρούν σταθερά τα αγροτεμάχια – καθώς δεν επιτρέπεται η αλλαγή των αγροτεμαχίων με τα οποία έχουν ενταχθεί

◊ Να υποβάλλουν κάθε χρόνο αίτηση πληρωμής (μαζί με την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης)

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε ετησία βάση  και ανά εκτάριο ενταγμένης έκτασης στη δράση.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ                           ΕΝΙΣΧΥΣΗ/ΕΚΤΑΡΙΟ

 

  1ος  κ΄ 2ος  χρόνος 3ος –4ος  κ΄5ος χρόνος
Νεκταρινιά 387€   /εκτ 454 € / εκτ
Βερικοκιά 387 €  /εκτ 454 € /εκτ
Ροδακινιά 387€   /εκτ 454 € /εκτ

 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ                          ΕΝΙΣΧΥΣΗ  / ΕΚΤΑΡΙΟ

  1ος –  2ος  κ΄ 3ος χρόνος 4ος  κ΄5ος χρόνος
Αχλαδιά 542  /εκτ 627 €  /εκτ
Μηλιά 542    €  /εκτ 627  €  /εκτ
Κυδωνιά 542  € /εκτ 627  €  /εκτ