Eενημέρωση του Ιατρικού συλλόγου Τρικάλων για παραπλανητικά τηλεφωνήματα

ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΑΠΑΤΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑΤΑ ΣΕ ΙΑΤΡΟΥΣ.

ΣαςενημερώνουμεότιτοτελευταίοδιάστημαάγνωστοιχρησιμοποιούνόνομαΙατρούμέλουςτουΙ.Σ.Τκαιπαραπλανούντηλεφωνικάάλλουςσυναδέλφουςζητώνταςχρηματικάποσά.

Ενημερώνουμεταμέλημαςκαιεφιστούμετηνπροσοχήνααγνοήσουναυτέςτιςκλήσειςδιότιπρόκειταιγιααπάτη.

ΟιεπιτήδειοιχρησιμοποιούντοόνοματουΙατρούκαιγιαεπείγουσαανάγκηζητούνχρηματικάποσάεπικαλούμενοιδιάφοραθέματα.

ΑυτόδενσυμβαίνειμόνοσταΤρίκαλα.ΣύμφωναμεαναφορέςπαρατηρούνταιίδιαφαινόμενααπάτηςκαιστηνΠάτρακαιστοΜεσολόγγι.

ΣυνιστάταισεάτομαεμπλεκόμεναμετονΙατρικόκλάδοναείναιιδιαίτεραπροσεκτικοίσετέτοιεςκλήσεις.

Έχουν ενημερωθεί  οι Αστυνομικές Αρχές  και θα πράξουν τα δέοντα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥ     ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ