Εδώ γελάτε!

BOULEUTES

Μιχάλης Ταμήλος: Λιάκο, όταν σου μιλάω να… κάθεσαι προσοχή!

Ηλίας Βλαχογιάννης: Μα, Μιχαλιό μου, δεν είμαι παιδάκι πια! Δεν βλέπεις ότι δεν με κρατούν τα πόδια μου;

Ελένη Αργυροπούλου – Καλλιάρα: Γι’ άλλο θηλυκό θα έπρεπε να μαλώνετε, κοτζάμ άνδρες, όχι για την… καρέκλα!!!

.