Ε. Κουφογιάννης: Παραδοσιακά πρωτοχρονιάτικα ήθη και έθιμα στα Μεγάλα Καλύβια

Γράφει ο φιλόλογος Ευθύμιος Αθ. Κουφογιάννης

Τα παραδοσιακά ήθη και έθιμα του δωδεκαήμερου έχουν σχεδόν εκλείψει από τη Θεσσαλία και γενικότερα την ελληνική επαρχία. Σ’ ότι αφορά την Πρωτοχρονιά σε παλαιότερες εποχές, όχι και τόσο μακρινές από το σήμερα, στα Μεγάλα Καλύβια και σ’ όλα τα καμποχώρια της περιοχής μας η υποδοχή του νέου έτους ήταν ένα είδος ιεροτελεστίας.

Την παραμονή της Πρω­τοχροvιάς όλες οι γυναίκες του χωριού, κορίτσια, πα­ντρεμένες και γριές, ζύμωναν τις κουλούρες του Αϊ – Βασί­λη, τις βασιλοκλούρες.  Από το πρωί ετοίμαζαν τα απαραίτη­τα σύνεργα, σκαφίδια, ταψιά, καλές σίτες, τάβλες, μεσάλια. ‘Εβγαζαν το αλεύρι από το αμπαράκι και άρχισαν να το κοσκινίζουν με την καλή σίτα. Κατόπιν  άλλη  γυναίκα ζύμωνε στο ταψί κι άλλη στο σκαφίδι.  Aφoύ γινόταν το προζύμι όπως ήθελαν και έπλαθαν τις κουλούρες, τις σκέπαζαν  με κουβέρτες.  Κατά το qπόγεu­μα άναβαν τις γάστρες με τις βουνιές και αφού έκαιγαν κα­λά, έριχναν μέσα και έψηναν  τις κουλούρες. Μόλις άρχισαν να ροδοκοκκινίζουν λιγάκι, τις άλειφαν από την πάνω μεριά με ζάχαρη και νερό για να φτιάξει νόστιμη πέτσα. Κάθε νοικοκυρά έκανε τουλάχιστον τρεις κουλούρες: για τα ζώα, για την εκκλησία και το σπίτι.  ‘Ηταν  οι  Βασιλοκουλούρες που  σuμβόλιζαν τα δώρα του  Αϊ  Βασίλη για τη νέα χρονιά.

Η  κουλούρα για τα ζώα εί­χε πάνω της σχεδιασμένα τον    τσοπάνο με τα πρόβατα και το μαντρί. Πριν  ξημερώσει η Πρωτοχρονιά, ένας άντρας από κά­θε οικογένεια που είχε πρό­βατα, έβαζε στον  τροβά  την κουλούρα, έναν κοκοτσέλο (μικρό κόκκορα) ψητό, ένα κλειδοπίνακο τυρί, μια γαρά­φα  κρασί, τσιγάρα, φρούτα και ξεκινούσε να πάει στον τσοπάνο που φύλαγε τα πρό­βατα. Να σημειωθεί ότι πριν ξε­κινήσει από το σπίτι έριχνε με­ρικές ντουφεκιές στον  αέρα. Το ίδιο  όταν έφτανε  και στο  μαντρί. Η χαρά του τσοπάνου ήταν απερίγραπτη μόλις έβλε­πε τα δώρα. ‘Επαιρνε την κου­λούρα, την  τσάκιζε  στη  ράχη του κριαριού και  έδινε από  ένα κομμάτι στα πρόβα­τα για να είναι γερά. Την  υπόλοιπη  κουλούρα την κρατούσε για να τη φάει μόνος του  ή  παρέα μ’ άλλους βοσκούς.

Η δεύτερη κουλούρα, για την εκκλησία, ήταν καλοζυ­μωμένη. Η γριά ή η μεγαλύτε­ρη γυvαίκα έστρωνε μια κανί­στρα με ωραίο μεσάλι, έκοβε την κουλούρα σε τετράγωνα κομμάτια και μαζί  μ’ ένα πιάτο τυρί  ή  κοτόπουλο βρασμέ­νο τα έβαζε στην  κανίστρα  και ξεκινούσε για να πάει στην εκ­κλησία το πρωί  και να τα μοι­ράσει.  Μετά το τέλος της Θεί­ας Λειτουργίας, γέροι και νέ­οι έπαιρναν τη θέση τους στον προθάλαμο της εκκλησίας για να δεχθούν τα καλούδια.  Οι παππούδες άνοιγαν τα μαντήλια τους και προσπαθούσαν να πάρουν όσο το δυνατόν πε­ρισσότερο κομμάτια από τυρί και κοτόπουλο. Όταν τελείωνε το μοίρα­σμα οι γυναίκες άλλαζαν με­ταξύ τους τα κομμάτια που εί­χαν περισσέψει και τα έπαιρναν στο σπίτι.

Η τρίτη κουλούρα ήταν για τις ανάγκες του  σπιτιού.  ‘Έφτιαχναν διάφορες παρα­στάσεις πάνω της με ζυμάρι  σκηνές  από  την  αγροτική  ζωή και αγροτικά εργαλεία. Ο αρ­χηγός του σπιτιού ή ο μεγα­λύτερος γιος νωρίς το πρωί ή μετά την εκκλησία, το μεση­μέρι πήγαινε στο στάβλο και έσπαζε την κουλούρα στο κέρατο του βοδιού και έδινε από ένα κομματάκι σ’ όλα τα ζώα. Την υπόλοιπη την κρατούσε για το πρωτοχρονιάτικο τρα­πέζι.

Επίσης, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς οι νοικοκυ­ρές ζύμωναν και έψηναν και τη βασιλόπιτα. Κοσκινούσαν ένα – δύο γκαμπράνια αλεύρι, ύστερα ζύμωναν κι έφτιαχναν πέτρα (μικρά κομμάτια προ­ζυμιού). ‘Έπειτα άνοιγαν φύλ­λα πάνω στα οποία άπλωναν μπλουγούρι (πληγούρι) και κομματάκια χοιρινού κρέατος από το γου­ρούνι  που  είχαν σφάξει τα  Χρι­στούγεννα.

Μέσα στην βασιλόπιτα  έβαζαν  ένα  νόμισμα, ένα κληματόξυλο, ένα κομμάτι  άχυρο και μαλλί. Στο τέλος οι νοικο­κυρές κεντούσαν τη βασιλό­πιτα με το πηρούνι φτιάχνο­ντας διάφορα σχέδια και την έβαζαν στη γάστρα για να ψη­θεί.

 Ανήμερα της Πρωτοχρο­νιάς, το μεσημέρι, ο αρχηγός της οικογένειας έπαιρνε το μαχαίρι και έκοβε  τη  βασιλό­πιτα σε  τετράγωνα κομμάτια  αφού χάραζε πάνω της το σχήμα του  σταυρού. Όποιος έβρισκε το φλουρί σήμαινε ότι θ’ αποκτούσε πολλά χρή­ματα τη νέα χρονιά, αυτός  που  πετύχαινε το άχυρο θα εί­χε καλή σοδειά από τα χωρά­φια, αυτός με το κληματόξυλο θα εί­χε πολύ κρασί και αυτός με το μαλ­λί πολλά πρόβατα.

Τέλος, κυρίως οι γυναίκες, τραγουδούσαν και το παρακάτω παραδοσιακό τραγούδι της πρωτοχρονιάς:

Άγιος Βασίλης έρχεται, Γενάρης ξημερώνει

– Βασίλη μ’ απούθε έρχεσαι και απούθε κατεβαίνεις;

– Από τη μάνα μ’ έρχομαι στο δάσκαλο παένω

– Αν είσαι και γραμματικός πες μας την αλφαβήτα

Στην πατερίτσα ακούμπησε να πει την αλφαβήτα

κι η πατερίτσα ήταν χλωρή κι απόλυσε κλωνάρια

κλωνάρια χρυσοκλώναρα, χρυσοκομποδιασμένα.

 

Πηγές

 

Κουφογιάννη Ευθ., 2010, Η προφορική λαϊκή παράδοση των Μεγάλων Καλυβίων Τρικάλων στο ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ, τ. 57, Λάρισα.

Κουφογιάννη Ευθ., 1997, Ήθη και έθιμα των μεγάλων Καλυβίων στο «ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΛΥΒΙΑ», εφημ. ΕΛΟΚ, Τρίκαλα.