Δριτσέλη : Κατοχυρώνεται το αφορολόγητο για όσους συνταξιούχους έχουν αγροτικά εισοδήματα

Ρύθμιση του αφορολόγητου για όσους συνταξιούχους έχουν αγροτικά εισοδήματα.

Με την τροπολογία υπ. αριθμ. 1053/173 με ημερομηνία 2.6.2017, η οποία κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών που ψηφίζεται σήμερα από τη Βουλή, κατοχυρώνεται η πρόσβαση στο αφορολόγητο και σε εκείνους τους πολίτες οι οποίοι εκτός από τα αγροτικά τους εισοδήματα έχουν εισοδήματα και από άλλες πηγές, οι οποίες αποσαφηνίζονται από τη σχετική διάταξη.

Συγκεκριμένα, μέχρι σήμερα αυτό που ίσχυε ήταν ότι για να επωφεληθεί κάποιος ασκών αγροτική δραστηριότητα από τις διατάξεις για το αφορολόγητο έπρεπε τουλάχιστον το 50% των συνολικών εισοδημάτων του να προέρχεται από έσοδα από την αγροτική αυτή δραστηριότητα. Υπήρχε με τον τρόπο αυτό κίνδυνος να χάσουν τον χαρακτηρισμό του κατ΄ επάγγελμα αγρότη, κυρίως οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ, αλλά και άλλες κατηγορίες εργαζόμενος στον πρωτογενή τομέα, όπως οι εργαζόμενοι με εργόσημο ή οι εργαζόμενοι στους αγροτικούς συνεταιρισμούς.

Με την εν λόγω διάταξη λοιπόν θεραπεύεται αυτό το νομοτεχνικό κενό και τα εισοδήματα αυτά συνυπολογίζονται στο αγροτικό εισόδημα. Με τον τρόπο αυτό ακόμα περισσότεροι φορολογούμενοι θα έχουν πρόσβαση στο αγροτικό αφορολόγητο, το οποίο για το φορολογικό έτος 2016 (το οποίο εκκαθαρίζεται αυτή την περίοδο) είναι το ίδιο με εκείνο των μισθωτών, δηλαδή κυμαίνεται από 1900 ευρώ έως 2100 ευρώ έκπτωσης φόρου, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του φορολογούμενου.