Δραστηριότητα της Ομάδας Εθελοντών εκπαιδευτικών για τους πρόσφυγες

ΓΕΦΥΡΕΣ Επικοινωνίας και Συνεργασίας στήθηκαν μεταξύ της ομάδας Εθελοντών εκπαιδευτικών για τους πρόσφυγες και προσφύγων εκπαιδευτικών από τη Συρία και το Ιράκ που διαμένουν στην πόλη μας .

Η πρώτη συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Απριλίου 2019 και είχε στόχο :

  • τη γνωριμία μεταξύ των εκπαιδευτικών
  • την αλληλοενημέρωση για τα εκπαιδευτικά συστήματά των χωρών τους και τον κοινωνικό τρόπο ζωής
  • την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την από κοινού διοργάνωση εκδηλώσεων στο πλαίσιο της ανταλλαγής πολιτισμικών στοιχείων και ανάπτυξης δεσμών φιλίας και συνεργασίας.

Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σε πολύ φιλικό κλίμα συζητήθηκε επίσης το ενδεχόμενο της δυνατότητας διδασκαλίας της μητρικής γλώσσας των προσφύγων μαθητών .

Από τη συζήτηση προέκυψε αδήριτη η ανάγκη τα παιδιά των προσφύγων να διδαχθούν τη μητρική τους γλώσσα, δεδομένου ότι τα περισσότερα δεν είχαν πάει σχολείο στη χώρα τους.

Τέλος αποφασίσθηκε να ληφθούν πρωτοβουλίες για δημιουργία τμημάτων διδασκαλίας της μητρικής γλώσσας των προσφύγων μαθητών όπως συνέβη και σε άλλες πόλεις.