«Δράσεις για «πράσινες» καλλιέργειες» Κεντρικός συντονιστής διακρατικού προγράμματος το Επιμελητήριο Τρικάλων

greenactions_logo1

Διακρατικό πρόγραμμα για την προώθηση της καινοτομίας συντονίζει το Επιμελητήριο Τρικάλων στο πλαίσιο των δράσεών του, για την ανάπτυξη της εξωστρέφειας, τη διεύρυνση των οριζόντων της τοπικής επιχειρηματικής δραστηριότητας, μέσω της ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών για «πράσινες καλλιέργειες», αλλά και με τη χρήση των νέων ψηφιακών μέσων.

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Grundtvig με τίτλο «Δράσεις για πράσινες καλλιέργειες» (Green Cultivation Actions), υπάγεται στα προγράμματα δια βίου μάθησης και συν-χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 24 μήνες και θα ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2012.

Οι γενικότεροι στόχοι του προγράμματος είναι να παρέχει κατάλληλη κατάρτιση στους αγρότες με τελικό όφελος τη κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη των περιοχών τους. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της δημιουργίας εκπαιδευτικού υλικού και εκπαιδευτικών σεμιναρίων για τα ακόλουθα θέματα:

  • πρότυπα θερμοκήπια που ενσωματώνουν τη χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας, μεθόδων άρδευσης με διαχείριση υδάτων κλπ.,
  • χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας σχετικά με τη διάθεση και την πώληση των προϊόντων στην Ευρωπαϊκή αγορά μέσω δημοπρασιών στο διαδίκτυο,
  • πιστοποίηση των μεθόδων παραγωγής και των προϊόντων,

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 8 οργανισμοί από 6 χώρες, εκ των οποίων 3 πανεπιστήμια (Μπολόνια-Ιταλία, Οραδέα-Ρουμανία και Ντέμπερτσεν-Ουγγαρία) τα οποία θα μεταφέρουν τις πολύτιμες γνώσεις τους και όλες τις εξελίξεις στις «πράσινες» καλλιέργειες.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Το Επιμελητήριο Τρικάλων, θα διοργανώσει κύκλο εκπαιδευτικών σεμιναρίων, βασιζόμενο στο εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος, διάρκειας 240 ωρών. Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια θα ξεκινήσουν τον Φεβρουάριο του 2012.

Για περισσότερες πληροφορίες και δήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στα εκπαιδευτικά σεμινάρια μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Επιμελητήριο Τρικάλων (24310-25004, Αριστείδης Δημήτρης, aristidis@trikalachamber.gr & Σδρένια Σοφία, sdrenia@trikalabiz.gr) ή να επισκεφτείτε τη σελίδα του προγράμματος (www.greenactions.eu).