Δωρεάν OnlineWorkshop: Αναβάθμιση των Ψηφιακών και Επιχειρηματικών σας Δεξιοτήτων

ΤοΙνστιτούτοΑνάπτυξηςΕπιχειρηματικότηταςσαςπροσκαλείνασυμμετέχετεστοδωρεάν διαδικτυακό Workshopμετίτλο“Αναβάθμιση των Ψηφιακών και Επιχειρηματικών σας Δεξιοτήτων”, τηνΠέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2021, στις 15:30 μ.μ., στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου “VirtualOpenInnovationLab – VOIL”.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα παρουσιαστεί η εκπαιδευτική πλατφόρμα του έργου για την ανάπτυξη ψηφιακών και επιχειρηματικών δεξιοτήτων, με τη βοήθεια της οποίας οι νέοι και οι επιχειρηματίες θα μπορούν να δημιουργήσουν το δικό τους επιχειρηματικό μοντέλο και καμβά, μέσω αναλυτικής βήμα-προς-βήμα καθοδήγησης.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

-Εκπαιδευτικούς.
-Φοιτητές.
-Νέους εργαζομένους.
-Επιχειρηματίες και διευθυντές πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Πληροφορίες συμμετοχής: