Δωρεάν μαστολογικός έλεγχος στο Κ.Υ. Πύλης

Μετά από συνεννόηση του Συντονιστή Διευθυντή του Κ.Υ. Πύλης Γιάννη Κουτσονάσιου με την Επιστημονική Μαστολογική Εταιρεία -Ίασης-Στήριξη- Ε.Μ.Ε.Ι.Σ και με την έγκριση της Διοίκησης της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας, καλούμε τις γυναίκες που το επιθυμούν, για δωρεάν μαστολογικό έλεγχο στο Κ.Υ. Πύλης από 31 Αυγούστου έως 2 Σεπτεμβρίου 2023.

Για ραντεβού στο τηλ: 2434350030 ( κ. Νομικού Πολυξένη , Κοινωνική Λειτουργός ΚΥΠ) έως 24 Ιουλίου.