Δίνεται για αντιπαροχή κεντρικό γωνιακό οικόπεδο στα Τρίκαλα

Δίνεται για αντιπαροχή κεντρικό γωνιακό οικόπεδο στα Τρίκαλα 630 τ.μ. με συντελεστή δόμησης 1,2

( 28.02×25.89)

Περιοχή: Οδός Μακεδονίας

Πληροφορίες:

Μεσιτικό Γραφείο

« Ηλιάδης Γιώργος & Συνεργάτες»

Ζάππα 2 & Διονυσίου-Τρίκαλα

2431023717- 6944090455

Μεναίχμου 10-Αθήνα

2103009153- 6936967600