Δήμος Τρικκαίων : Δημόσια Διαβούλευση για τα απορρίμματα

skoupidia kados

Βήμα δημοκρατίας για σοβαρό ζήτημα, θεσπίζει ο Δήμος Τρικκαίων. Συγκεκριμένα, εφαρμόζει Δημόσια Διαβούλευση για τα απορρίμματα και τον τρόπο διαχείρισής τους, ως πρόσθετα ενδεικτικά του πολιτισμού μας. Πόσω μάλλον, όταν αυτά αφορούν στην υγεία μας και στον τρόπο διαχείρισής τους.

Έτσι, ο Δήμος Τρικκαίων αναλαμβάνει να συζητήσει με όλους τους κατοίκους, το τι μέλλει γενέσθαι με τα απορρίμματα για τα επόμενα χρόνια. Όχι απλώς υλοποιεί το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, αλλά και το θέτει στην κρίση των πολιτών, για να ακουστεί η κάθε άποψη.

Τo συγκεκριμένο Σχέδιο είναι απόρροια μελέτης της υφιστάμενης κατάστασης, με βάση τις υποδομές, τις ανάγκες, τη νομοθεσία και τον περιφερειακό σχεδιασμό. Θέτει ζητήματα, στόχους και προτεραιότητες, εκτιμά την πορεία του Δήμου σε επίπεδο ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια και, κατ΄ επέκταση ασχολείται με την ουσιαστική διαχείριση απορριμμάτων. Κυριαρχεί η ανάγκη για προστασία του περιβάλλοντος, με μικρότερο δυνατό κόστος και παροχή υπηρεσιών ουσίας και αξίας στους πολίτες.

Όλα αυτά, εξειδικεύονται στις 54 σελίδες του Σχεδίου, το οποίο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.trikalacity.gr
Η σημασία που δίνει ο κάθε πολίτης, αποτελεί και δείγμα της ανατροφοδότησης της σχέσης με τη διοίκηση του Δήμου, καθώς προωθείται η ενεργός συμμετοχή σε ζητήματα άμεσης προτεραιότητας.

Ετσι, το Τοπικό Σχέδιο «αποζητά» προτάσεις από τους πολίτες, οι οποίοι θα μπορούν να τις αποστέλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] από την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου μέχρι τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2015.

Στη συνέχεια, οι προτάσεις θα συζητηθούν στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, σε χρόνο που θα δημοσιοποιηθεί συντόμως.

 

.