Δήμος Πύλης : Μειωμένο ωράριο εργαζομένων λόγω καύσωνα

Ο Δήμαρχος Πύλης Κωνσταντίνος Μαράβας κατόπιν εισηγήσεως της Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας & Αλληλεγγύης  κας  Χαράς  Καλιώρα και με τη σύμφωνη γνώμη των Αντιδημάρχων Αγροτικής Ανάπτυξης & Πολιτικής Προστασίας κου Ζιάκα Χρήστου και  Καθημερινότητας (Καθαριότητας – Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής) κου Κατράνα Σταύρου, όπως και της Προέδρου της ΔΕΥΑΠ κας Οικονόμου Λαμπρινής, λόγω του επερχόμενου καύσωνα και των υψηλών θερμοκρασιών που θα καταγραφούν, αποφασίζει  την τροποποίηση του ωραρίου των εργαζομένων του Δήμου Πύλης στον τομέα Καθαριότητας και Πρασίνου και των εξωτερικών συνεργείων της ΔΕΥΑΠ.

Για τις ημέρες Πέμπτη 13 Ιουλίου και Παρασκευή 14 Ιουλίου η ώρα αποχώρησης των εργαζομένων μόνο των παραπάνω τομέων ορίζεται η 12.00΄.