Δήμος Πύλης: Δωρεάν εξοπλισμός τηλεοπτικού σήματος για τις “λευκές περιοχές”

Από χθες Δευτέρα 1 Νοεμβρίου έως και την Δευτέρα 15 Νοεμβρίου, ξεκίνησε και πάλι νέος κύκλος υποβολής αιτήσεων, ώστε οι μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης, να κάνουν αίτηση για τη χορήγηση και εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού πρόσβασης τηλεοπτικού σήματος, ο οποίος παρέχεται δωρεάν για 8 χρόνια από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ήδη από τους προηγούμενους κύκλους έχουν επωφεληθεί δεκάδες μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Πύλης, οι οποίοι και έλαβαν τον δωρεάν εξοπλισμό.

Οι Πρόεδροι των περιοχών που δεν έχουν πρόσβαση στο πρόγραμμα ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών (λευκές περιοχές), κατά κύριο λόγο στα ορεινά χωριά θα ενημερώσουν τους κατοίκους για τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν στον αρμόδιο υπάλληλο των ΚΕΠ.

Απαραίτητα δικαιολογητικά: 

ΑΦΜ

Λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος

Φωτοτυπία ταυτότητας

Έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)

Τον αριθμό του κινητού ή σταθερού τηλεφώνου

Υπενθυμίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους και ηλεκτρονικά  μέσω της σχετικής εφαρμογής της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου gov.gr.  

Τονίζεται ότι για κάθε ενδιαφερόμενο πρέπει να υπάρχει μία και μόνο μία εγκεκριμένη αίτηση. Σε περίπτωση που κάποιος πολίτης έχει υποβάλει πολλαπλές αιτήσεις, τότε όλες εκτός από μία – εφόσον πληρούνται τα απαραίτητα κριτήρια – οφείλουν να απορρίπτονται.

Επιπλέον γνωρίζουμε σε όλους τους κατόχους δορυφορικών αναμεταδοτών (πιάτο) ότι από 31 Οκτωβρίου 2021, η Digea  άλλαξε οριστικά τρόπο εκπομπής σήματος από τον δορυφόρο.

Από τον Δήμο μας έγιναν όλες οι κινήσεις που έπρεπε και ολοκληρώθηκαν άμεσα οι εργασίες επανασυντονισμού των δορυφορικών (ψηφιακών & αναλογικών) αναμεταδοτών, που αφορούν όλες τις Κοινότητες.

Όμως όσοι από τους κατοίκους έχουν τοποθετήσει δορυφορικό αναμεταδότη στο σπίτι τους με άλλο τεχνικό πρέπει, οι ίδιοι, να καλέσουν τον τεχνικό τους για να κάνει τον επανασυντονισμό τους. Ο Δήμος εκεί δεν μπορεί να υπεσέλθει.