Δήμος Μετεώρων: «Ανάπτυξη εφαρμογών και τεχνολογιών έξυπνων πόλεων – SMART CITITES»

Ο Δήμος Μετεώρων προχώρησε σε μία σειρά από προτάσεις προς το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την χρηματοδότηση μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης με βάση το ποσό που δικαιούται των 610.000 ευρώ για την ανάπτυξη εφαρμογών και τεχνολογιών έξυπνων πόλεων.

Με πρόταση που στάλθηκε προς την ΚΕΔΕ, ο Δήμος Μετεώρων κινήθηκε στους παρακάτω άξονες:

  • Άξονας Βιώσιμη Μετακίνηση
  • Άξονας Εξοικονόμηση Ενέργειας – Μείωση Δημοτικών Τελών – Μείωση Ενεργειακού Αποτυπώματος Δημοτικών Κτηρίων
  • Άξονας Βελτίωση Εξυπηρέτησης Πολίτη και Επιχείρησης
  • Άξονας Βελτίωση Ποιότητας Ζωής
  • Άξονας Ενίσχυση Τοπικής Δημοκρατίας και Διαβούλευσης καθώς και διαφάνειας
  • Προστασία από Κυβερνοεπιθέσεις
  • Ενίσχυση Ψηφιακών Υποδομών

Επιπλέον ο Δήμος έκανε προτάσεις για τη δημιουργία κέντρου διαχείρισης του Δήμου Μετεώρων καθώς αναβάθμισης της διαδικτυακής πύλης του Δήμου Μετεώρων.

Στη συγκεκριμένη δράση εντάσσονται 315 Δήμοι της χώρας καθένας εκ των οποίων δικαιούται από 100.000 έως 2,8 εκατομμύρια ευρώ.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των Δήμων είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας και σε συνεργασία με την ΚΕΔΕ και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα προχωρήσουμε με γρήγορους ρυθμούς με αποκλειστικό στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής των Δημοτών.