Δήμος Φαρκαδόνας | Απαλλαγή από δημοτικά τέλη, δημοτικό φόρο και ΤΑΠ

Την πλήρη απαλλαγή τους από δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού, δημοτικό φόρο και ΤΑΠ μπορούν να ζητήσουν οι ιδιοκτήτες των ακινήτων στο Δήμο Φαρκαδόνας, που είναι μη κατοικήσιμα λόγω του σεισμού της 3ης Μαρτίου.

Ο Δήμος Φαρκαδόνας  έχει κηρυχθεί στο σύνολό του σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.

Πιο συγκεκριμένα προβλέπεται πλήρης απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού (αρ. 1 του ν. 25/1975), το φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων (αρ. 10 του ν. 1080/1980) και το τέλος ακίνητης περιουσίας (αρ. 24 του ν. 2130/1993) σε ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας λόγω σεισμού και έχουν αποδεδειγμένα καταστραφεί ολοσχερώς ή υποστεί λειτουργικές ζημιές που τα καθιστούν μη κατοικήσιμα.

Η χορηγούμενη απαλλαγή ισχύει για όσο χρονικό διάστημα τα ακίνητα είναι μη κατοικήσιμα και κατά συνέπεια δεν χρησιμοποιούνται.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 2433-3-50017 (Τμήμα Εσόδων – Ζιώγκου Γεωργία).

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το σπίτι να έχει χαρακτηριστεί ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ στην δεύτερη αυτοψία.