Δημοπρατείται έργο ύδρευσης στην Καλαμπάκα

 

 

 

sakelariou_agorast

 

 

 

 

 

 

Στη φάση της υλοποίησης μπαίνει ένα έργο που έχει ως στόχο την επίλυση του προβλήματος επάρκειας σε νερό στο Δήμο Καλαμπάκας.

Συγκεκριμέναο περιφερειάρχης κ. Κώστας Αγοραστός έδωσε σήμερα την έγκριση δημοπράτησης στο έργο με τίτλο «Βελτίωση υποδομών ύδρευσης Δήμου Καλαμπάκας» προϋπολογισμού 880.000,00 ευρώ.

Όπως ανέφερε ο κ. Κ. Αγοραστός: «Τα έργα ύδρευσης αποτελούν έργα ζωτικής σημασίας για τον τόπο. Το συγκεκριμένο έργο καθίσταται ιδιαίτερα σημαντικό διότι αναβαθμίζει την ποιότητα και την επάρκεια νερού, ενώ αντιμετωπίζει και τα προβλήματα ύδρευσης που υπήρχαν μέχρι σήμερα σε πολλούς οικισμούς του Δήμου Καλαμπάκας. Κύριος στόχος μας είναι η κατασκευή έργων που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και την εξασφάλιση καλύτερης ποιότητας ζωής για τους πολίτες».

Στο αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται η δημοσίευση του σχετικού Διαγωνισμού από τoν Δήμο Καλαμπάκας, που είναι ο δικαιούχος και φορέα υλοποίησης του έργου για την ανάθεση και εκτέλεσή του. Κύριος του έργου είναι η ΔΕΥΑ Καλαμπάκας.

Το έργο εντάχθηκε στο Ε.Σ.Π.Α. / Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ) στις 05/09/2012 από τη Διαχειριστική Αρχή Θεσσαλίας, στο πλαίσιο διαχείρισης πόρων που εκχωρήθηκαν στην Περιφέρεια από το ΕΠΠΕΡΑΑ. Η χρηματοδότηση γίνεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με ποσό 645.691,05 € και από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑ Καλαμπάκας ύψους 69.756,10 € και 164.553 ευρώ (ίδια συμμετοχή και ΦΠΑ αντίστοιχα).

 

Το έργο αφορά την επέκταση και εμπλουτισμό του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης της πόλης της Καλαμπάκας όπως και τοπικών κοινοτήτων του Δήμου. Η περιοχή του συμβατικού αντικειμένου της παρέμβασης περιλαμβάνει την πόλη της Καλαμπάκας και τους οικισμούς Καστράκι, Βλαχάβα, Διάβα, Βυτουμά, Λογγά του πρώην Δήμου Τυμφαίων, Γάβρο του πρώην Δήμου Χασίων και του πρώην Δήμου Βασιλικής.

Τα βασικά έργα που πρόκειται να πραγματοποιηθούν είναι:

•    Κατασκευή νέων αγωγών εξωτερικού δικτύου

•    Κατασκευή δεξαμενών αποθήκευσης νερού

•    Κατασκευή νέου αντλιοστασίου

Οι υδροληψίες οι οποίες τροφοδοτούν τις δεξαμενές διακρίνονται σε υδραγωγεία από υφιστάμενες γεωτρήσεις (Καλαμπάκα., Καστράκι, Βλαχάβα, Γάβρος) και σε υδραγωγεία από καρστικές πηγές (Διάβα, Βυτουμά, Λογγά).