Δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Κτηματικής Υπηρεσίας Τρικάλων

Η προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Τρικάλων διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της Κτηματικής Υπηρεσίας Τρικάλων. Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να διαθέτει χώρους περίπου 238 τ.μ., 1 θέση στάθμευσης και να βρίσκεται εντός των ορίων της πόλης των Τρικάλων.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 14η Ιουνίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. έως 11:00 π.μ., στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Τρικάλων. Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2431353120 ή στο διαύγεια ΑΔΑ: ΨΧΤΛΗ-ΡΚΦ