Δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος στο Περιβόλι Γρεβενών

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Γρεβενών, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής την 11η του μηνός Αυγούστου του έτους 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. έως 12:00 π.μ.

Το υπό εκμίσθωση ακίνητο βρίσκεται στην κεντρική πλατεία του οικισμού Περιβολίου του Δήμου Γρεβενών και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επαγγελματική χρήση.

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των τετρακοσίων (400,00) ευρώ μηνιαίως.

Αν η δημοπρασία αποβεί άγονη θα επαναληφθεί με τους ίδιους όρους και την ίδια Επιτροπή δημοπρασίας την 18η του μηνός Αυγούστου του έτους 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. έως 12:00 π.μ. και δικαίωμα συμμετοχής έχει οιοσδήποτε.

Για περισσότερες λεπτομέρειες στην σελίδα του Δήμου Γρεβενών.