Δημιουργία αίθουσας μουσείου από το Δημοτικό σχολείο Ριζώματος

Ο διευθυντής Χρήστος Τρικάλης και οι εκπαιδευτικοί του Δημοτικού Σχολείου Ριζώματος, στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ «Learn from each other, with each other – Μαθαίνω από τους άλλους, για του άλλους», που συμμετέχει με άλλα πέντε Ευρωπαϊκά σχολεία από τις χώρες: Γαλλία, Σουηδία, Ιταλία, Ιρλανδία και Πολωνία, δημιούργησαν μια αίθουσα παλιού Δημοτικού Σχολείου με θρανία του παλιού Δημοτικού Σχολείου Ελληνοκάστρου, τα οποία βρέθηκαν στην κοινότητα Ελληνοκάστρου του Δήμου Τρικάλων.

Η αίθουσα – μουσείο ονομάστηκε «Δημοτικό Σχολείο Ελληνοκάστρου» και είναι επισκέψιμη σε μαθητές και εκπαιδευτικούς άλλων σχολείων, αλλά και σε οποιονδήποτε θελήσει να την επισκεφτεί.