Δημιουργία νέου παιδικού σταθμού στους Ταξιάρχες

Από το Δήμο Φαρκαδόνας ανακοινώνεται η δημιουργία νέου παιδικού σταθμού στους Ταξιάρχες του Δήμου Φαρκαδόνας.
Οι μητέρες που ενδιαφέρονται να γράψουνε τα παιδιά τους και να συμμετέχουνε στο πρόγραμμα εναρμόνιση θα πρέπει να υποβάλλουνε αίτηση το αργότερο μέχρι της 3 Αυγούστου.
Το ίδιο ισχύει για όλους τους παιδικούς του Δήμου.
Απαραίτητη προϋπόθεση να έχουνε υποβάλλει φορολογική δήλωση για το οικονομικό έτος 2020.
Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2433350052