Δήλωση του αντιπεριφερειάρχη δημόσιας υγείας Γεωργίου Τσίγκα για την παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία

tsigkas 2

Την 3η Δεκέμβρη του 1992 η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ υιοθέτησε το πρόγραμμα δράσης για τα άτομα με αναπηρία. Η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων Με Αναπηρία δίνει την ευκαιρία στην κυβέρνηση, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και στις κοινωνίες να εστιάσουν την προσοχή τους στα δικαιώματα και τις δυνατότητες των συναθρώπων μας με αναπηρία.

7-10% του πληθυσμού πάσχει από αναπηρία. Στα άτομα με αναπηρία περιλαμβάνονται άτομα με μακροχρόνιες σωματικές, νοητικές, πνευματικές βλάβες, οι οποίες σε αλληλεπίδραση με διάφορα εμπόδια δύναται να παρεμποδίσουν την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή τους στη κοινωνία σε ίση βάση με τους άλλους.

Η προαγωγή, η προστασία και διασφάλιση της πλήρους και ισότιμης απόλαυσης όλων των δικαιωμάτων των ανθρώπων και των θεμελιωδών ελευθεριών από τα άτομα με αναπηρία και η προώθηση του σεβασμού της αξιοπρέπειας αποτελεί υποχρέωση όλων μας.

Η πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή και ένταξη στην κοινωνία, ο σεβασμός για την διαφορετικότητα και την αποδοχή των ατόμων με αναπηρία ως μέρος της ανθρώπινης διαφορετικότητας, ποικιλομορφίας, ο σεβασμός στην αξιοπρέπεια, ατομικής αυτονομίας και ανεξαρτησίας, καθώς και η δυνατότητα πρόσβασης στις κοινωνικές απολαύσεις είναι οι βασικές αρχές που όλοι μας, η οργανωμένη Πολιτεία και η κοινωνία πρέπει να υπηρετούμε καθημερινά.

.