«Δικό» του άνθρωπο σε υπηρεσία των Τρικάλων θέλει να φέρει κορυφαίο Τρικαλινό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ

Ποιο είναι εκείνο το Τρικαλινό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ που κάνει το πάν, προκειμένου «δικός» του άνθρωπος να μπορέσει να έρθει με μετάθεση σε δημόσια υπηρεσία της πόλης μας;

Περισσότερες λεπτομέρειες προσεχώς…