Δικαίωμα κατάσχεσης αποκτά η Τρόικα

euroflag_copy

 

 

 

 

Η τρόικα έχει δικαίωμα κατάσχεσης κάθε περιουσιακού στοιχείου της Ελλάδας.

Δικαίωμα κατάσχεσης κάθε εθνικού περιουσιακού στοιχείου της χώρας, χωρίς εξαιρέσεις, αποκτά η Τρόικα βάσει της δανειακής σύμβασης.

Aυτό δημοσιεύτηκε την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου στο Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως, με αριθμό 240, ως Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.

 

 

.