Διημερίδα παθολογίας

3345555999 0

Το Ινστιτούτο Εσωτερικής Παθολογίας και Ηπατολογίας,η Παθολογική Κλινική και το Ομώνυμο Ερευνητικό Εργαστήριο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συν-διοργάνωση με την Ελληνική

Ενδοκρινολογική Εταιρεία και την Πανελλήνια Ένωση Ενδοκρινολόγων, υπό την αιγίδα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, θα πραγματοποιήσουν διημερίδα με θέμα: «Ενδοκρινικά και Μεταβολικά Νοσήματα». Η Διημερίδα θα λάβει χώρα στο Ξενοδοχείο Valis στην Αγριά Βόλου.

Η συμμετοχή στην διημερίδα είναι ΔΩΡΕΑΝ. Από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογοθα χορηγηθούν 9 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης.

Οι εργασίες της διημερίδας θα πραγματοποιηθούν από την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα17:00 μέχρι και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 21:00.

Για περισσότερες πληροφορίες:
Οργανωτικό Συντονιστικό Γραφείο
Συνεδριακή ΕΠΕ/CοnferreLtd
Λεωφ. Σταύρου Νιάρχου, 451 10 Ιωάννινα
Τηλ: 26510 68610, Fax: 26510 68611,
Ε: infο@cοnferre.gr
W: www.conferre.gr
Συνημμένο pdf:Επιστημονικό πρόγραμμα
http://www.conferre.gr/events/pdf/fip2015tp.pdf

.