Διευκρινήσεις σχετικά με την χρήση της οδού Τρικάλων τις ώρες που είναι κλειστή

Τις πρώτες μέρες λειτουργίας του μέτρου του κλεισίματος της οδού Τρικάλων από 21:00 μέχρι 01:00 παρατηρήθηκαν τα παρακάτω φαινόμενα.

Παιδιά κάνουν χρήση της οδού με ποδήλατα, πατίνια ηλεκτρικά και μη αναπτύσσοντας ταχύτητα. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό σε όλους και ιδιαίτερα στους γονείς ότι έχουν την υποχρέωση να επιτηρούν – εποπτεύουν τα παιδιά τους όταν κάνουν χρήση της οδού με τα παραπάνω μέσα προς αποφυγή ατυχήματος.

Η οδός προορίζεται για χρήση από όλους μας και απορρέουν ως εκ τούτου δικαιώματα και υποχρεώσεις. Ιδιαίτερα θα πρέπει να τονιστεί ότι στο τμήμα της οδού Τρικάλων δεν επιτρέπεται η χρήση μπάλας ποδοσφαίρου ή μπάσκετ.

Θα πρέπει όλοι μας να αποκτήσουμε κυκλοφοριακή συνείδηση έτσι ώστε η ζωή τόσο η δική μας όσο και των παιδιών μας να γίνει πιο ποιοτική, έχοντας μεταξύ μας δημοκρατική συνύπαρξη, τηρώντας πάντα τους βασικούς κανόνες ασφάλειας που πρέπει να γνωρίζουμε ως πεζοί, ως ποδηλάτες και ως χρήστες διαφόρων μέσων μεταφοράς.

Τέλος η ευθύνη είναι συλλογική και καταλογίζεται σε όλους ανεξαρτήτως, αν θέλουμε η πόλη μας να ακολουθήσει τα πρότυπα μιας σύγχρονης και βιώσιμης πόλης.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Κόττης Δημήτριος