Διαβούλευση για το σχεδιασμό του νέου προγρ/τος CLLD/LEADER 2023-2027- Δ.ΠΥΛΗΣ

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης «Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ» και ο Δήμος Πύλης , προσκαλούν, τον πληθυσμό και τους φορείς της περιοχής της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, σε Ανοικτή Δημόσια Διαβούλευση για το σχεδιασμό του νέου τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER 2023-2027, την Πέμπτη 30 Μαρτίου 2023 στις 19:00 μμ, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης.

Στόχος της συνάντησης / διαβούλευσης είναι η ανάλυση της περιοχής παρέμβασης, οι ευκαιρίες ανάπτυξης, η καταγραφή του επενδυτικού ενδιαφέροντος, η διερεύνηση των δυνατοτήτων συνεργασιών και δικτυώσεων.

για την
«ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ»
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΑΝΤΕΚΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
για το
Δήμο ΠΥΛΗΣ
ΜΑΡΑΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟ