Διαβούλευση για την φτώχεια και τη διαχείριση των αποβλήτων

048011647f8f94

Το μέλλον του Δήμου Τρικκαίων σε δύο σημαντικούς τομείς, ήταν το αντικείμενο διαβούλευσης στην οποία μετείχε ο Δήμαρχος Τρικκαίων. Ο κ. Δημήτρης Παπαστεργίου την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2015 μετείχε στην ενημερωτική συνάντηση που διοργάνωσε η Περιφέρεια Θεσσαλίας στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου, στη Λάρισα. Τα δύο σοβαρά ζητήματα που απασχόλησαν τη συνάντηση, ήταν:
– Ο Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ)
– Οι δράσεις κοινωνικής ένταξης και αντιμετώπισης της φτώχειας

Ως προς το πρώτο θέμα, ο ΠΕΣΔΑ αναθεωρείται, με βάση το Εθνικό Σχέδιο, αλλά και τα Τοπικά Σχέδια. Ηδη ο Δήμος Τρικκαίων έχει συζητήσει εκτενώς, διά της Επιτροπής Διαβούλευσης την περασμένη εβδομάδα, τα ζητήματα για τα απορρίμματα (ΤΟΣΔΑ). Απομένει η έγκριση του Τοπικού Σχεδίου από το Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε στη συνέχεια να ενταχθεί στο Περιφερειακό Σχέδιο. Ετσι, η συνολική προσπάθεια για αλλαγή του τρόπου με τον οποίο η κοινωνία αντιμετωπίζει τα απορρίμματα, ολοκληρώνεται προς όφελός της.

Ως προς το δεύτερο θέμα, έγινε μια σαφής αναφορά από τον κ. Παπαστεργίου στα ζητήματα που αφορούν στον Δήμο Τρικκαίων. Συγκεκριμένα, στις υπάρχουσες δομές για την υποβοήθηση κοινωνικών ομάδων, και στις δράσεις που ήδη ο Δήμος υλοποιεί ενάντια στη φτώχεια. Εξάλλου, ο Δήμος Τρικκαίων υλοποιεί προγράμματα βάσει σχεδιασμού, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινωνίας.
Και για τα δύο θέματα, η συγκεκριμένη συνάντηση εστίασε στα βήματα που απομένουν μέχρι την τελική ένταξή τους στο ΠΕΠ 2014-2020, με την παράλληλη διαδικασία της συνεργασίας με τα αρμόδια υπουργεία.
Παραβρέθηκε, επίσης, στη διαβούλευση, ο αντιδήμαρχος Προγραμματισμού κ. Χρυσόστομος Κυρίτσης.

.