Διαμαρτυρία επιτυχόντων για τη στελέχωση των ΤΟΜΥ στα Τρίκαλα

Εκδίδουμε το παρόν Δελτίο Τύπου με σκοπό την έκφραση της δυσαρέσκειάς μας, για την αποτυχία εύρεσης κτιριακών εγκαταστάσεων και συνεπώς λειτουργίας των Τοπικών Μονάδων Υγείας στην πόλη των Τρικάλων. Συγκεκριμένα, επιρρίπτουμε σημαντικό μερίδιο ευθυνών στους ιθύνοντες φορείς που συνεχίζουν να αποπροσανατολίζουν την εν λόγω προσπάθειά μας.

Καταγγέλλουμε το Υπουργείο Υγείας και την 5η Υ.ΠΕ. (Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας) για τη στάση αναβλητικότητας και αμέλειας που τηρούν επί μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς επίσης και το Δήμο Τρικκαίων για την απροθυμία εύρεσης και παραχώρησης κατάλληλων υποδομών (εφόσον οι αρχικά προτεινόμενοι χώροι απορρίφθηκαν) και την απραξία ως προς τη διεκδίκηση κονδυλίων για τη διαμόρφωση των δομών.

Σε αντίθεση με την πλειοψηφία των πόλεων που εντάσσονται στην 5η Υ.ΠΕ. (Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας),όπου οι ΤΟ.Μ.Υ. εξασφαλίζουν την άμεση πρόσβαση σε υπηρεσίες φροντίδας υγείας, σύμφωνα με τις ανάγκες του εκάστοτε πληθυσμού, στην πόλη των Τρικάλων είναι αμφίβολη τόσο η ύπαρξη κτιριακών εγκαταστάσεων, όσο και η διαμόρφωση και έναρξη λειτουργίας τους. Μετά από συναντήσεις μελών της διεπιστημονικής ομάδας με τη δημοτική αρχή, τη Διοίκηση του Νοσοκομείου (όπου προέβη στην εύρεση ιδιωτικών κτιρίων, των οποίων οι υπογραφείσες συμφωνίες ανακαλέστηκαν από τους ιδιοκτήτες – ενώ είχαν ήδη αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ- εξαιτίας των αυστηρών όρων που περιείχαν στη σύνταξή τους)  και με το βουλευτή Τρικάλων κ. Σάκη Παπαδόπουλο (ο οποίος τάχθηκε υπέρ της προσπάθειάς μας), η ανάγκη διεκδίκησης των δικαιωμάτων μας έγινε ιδιαίτερα επιτακτική.

Παρότι οι οριστικοί πίνακες προσληπτέων για την στελέχωση των ΤΟ.Μ.Υ. της 5ης Υ.ΠΕ. έχουν δημοσιευτεί από τις 08/12/2017, οι αρμόδιοι φορείς αδυνατούν να προτείνουν ουσιαστική λύση στα τεκταινόμενα, προσπαθώντας παράλληλα να εξασφαλίσουν μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο μέσω ασαφειών και φρούδων υποσχέσεων.

Η αναγκαιότητα λειτουργίας των δομών στο νομό μας  με έμφαση στις υπηρεσίες πρόληψης και προαγωγής της υγείας στον υγιή πληθυσμό, στην ολοκληρωμένη φροντίδα ασθενών, με βαρύτητα στην αντιμετώπιση των χρόνιων νοσημάτων, καθώς και στις υπηρεσίες που εμπεριέχονται στο φάσμα της δημόσιας υγείας, όπως εμβολιασμοί, κατ’ οίκον φροντίδα, κ.ά., είναι εύλογα αντιληπτή.

Η καθυστέρηση λειτουργίας τους συντελεί αρνητικά στη διασφάλιση της προσβασιμότητας και συνέχειας της φροντίδας, καθώς και στην παροχή ασφαλούς, αποτελεσματικής, ολιστικής και ποιοτικής ανθρωποκεντρικής φροντίδας υγείας.

Σταχυολογώντας, ζητούμε την άμεση επίλυση  του εν λόγω προβλήματος και παρακαλούμε όπως εξετάσετε το ζήτημα με τη δέουσα σοβαρότητα και μεριμνήσετε κατάλληλα.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟ.Μ.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ