Διάκριση του 1ου ΕΠΑΛ Τρικάλων στον 4ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό GenerationNextτου Ιδρύματος Vodafone

Το 1ο ΕΠΑΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ για ακόμη μία φορά βρέθηκε στην κορυφή με τις εργασίες των μαθητών του. Κατέλαβε την 3η θέση στον 4ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό GenerationNext του Ιδρύματος Vodafone με το έργο «Παρακολούθηση επιβαρυντικών παραγόντων για την ανάπτυξη ιικού φορτίου στις σχολικές αίθουσες».

Στο εργαστήριο Καινοτομίας και Ρομποτικής του σχολείου οι μαθητές, με την επίβλεψη των καθηγητών τους, δημιούργησαν  μια συσκευή που ανιχνεύει και μετράει διάφορους παράγοντες, οι οποίοι μπορεί να έχουν σχέση με την ανάπτυξη ιικού φορτίου στις σχολικές αίθουσες.

Συγκεκριμένα, η συσκευή αυτή καταμετρά και ανιχνεύει: Θερμοκρασία, υγρασία, διοξείδιο του άνθρακα (CO2), πτητικές οργανικές ενώσεις (tVOC), συγκεντρώσεις μικροσωματιδίων μεγέθους 2.5μm και 10μm, πλήθος ατόμων στο χώρο και αν ο χώρος αερίζεται, δηλαδή αν τα παράθυρα είναι ανοικτά ή όχι. Στην συνέχεια,αποστέλλει όλα τα παραπάνω δεδομένα στο νέφος (ThingSpeak) μέσω της σύνδεσής της με ένα ασύρματο δίκτυο WiFi και κάποιος μπορεί να έχει πρόσβαση εύκολα σε αυτά τα δεδομένα από το κινητό του μέσω μιας εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα Android. Τέλος,  η συσκευή συνδέεται με ένα σύστημα καθαρισμού του αέρα (Air Purifier), το οποίο τίθεται σε λειτουργία, όταν οι συνθήκες ξεπερνούν τα ανεκτά όρια. Για τη μελέτη της επίδρασης του προσανατολισμού του κτιρίου, εγκαταστάθηκαν συσκευές σε 3 αίθουσες με διαφορετικό προσανατολισμό: βόρειο, νότιο και δυτικό.

Στην υλοποίηση του έργου συμμετείχαν οι μαθητές Ιωάννης Γκιουλέκας, Αλέξανδρος Μητρονάτσιος, Νικόλαος Νικολάου και Γεώργιος Πέτρου υπό την καθοδήγηση των καθηγητών κ. Ευάγγελου Μαντζάνα και κ. Γεωργίου Γίδα.

Πολλά συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα!!!