Διακρατική συνάντηση στον εκπαιδευτικό οργανισμό “Δήμητρα”

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα EcoMentorγια την πιστοποίηση  μεντόρων/συμβούλων στον τομέα της οικολογικής βιομηχανίας

Εκπαιδευτικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα EcoMentor, το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη ενός συστήματος πιστοποίησης κατά ISO 17024 των ικανοτήτων των μεντόρωνστον τομέα της οικολογικής βιομηχανίας, δηλαδή των έμπειρων εργαζόμενων που έχουν επιλεγεί από την εταιρεία τους για να βοηθούν τους υπαλλήλους (νεοεισερχόμενους ή υπάρχοντες) να αξιοποιήσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα, προκειμένου να ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαιτήσεις της θέσης εργασίας τους.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω δράσεις:

  • Ανάπτυξη του πλαισίου επαγγελματικών προσόντων των μεντόρων βάσει των αποτελεσμάτων σχετικής έρευναςπου πραγματοποιήθηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
  • Ανάπτυξη σχήματος πιστοποίησηςτων ικανοτήτων κατά ISO 17024 των μεντόρων στην οικολογική βιομηχανία.
  • Σχεδίαση, ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογήεκπαιδευτικού προγράμματος και υλικού και πιστοποίηση των μεντόρων.

Τα αποτελέσματα της έρευνας για την ανάπτυξη του πλαισίου επαγγελματικών προσόντωντων μεντόρωνπαρουσιάστηκαν στη δεύτερη διακρατική συνάντηση του προγράμματος, η οποία διοργανώθηκε από τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό «ΔΗΜΗΤΡΑ» στις 16-17Μαΐου στη Λάρισα. Επίσης, συζητήθηκε και αποφασίστηκε η δομή του εκπαιδευτικού προγράμματος και του εκπαιδευτικού υλικούπου θα αναπτυχθούν τους επόμενους μήνες από τους εταίρους του προγράμματος από τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες  (Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία καιΠολωνία).

Όσοι δραστηριοποιούνται ως μέντορες στον τομέα τηςοικολογικής βιομηχανίας (π.χ. ανακύκλωση, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, διαχείριση αποβλήτων) και ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στις πιλοτικές δράσεις του προγράμματος προκειμένου να λάβουν πιστοποίηση Μέντορα με το πέρας του προγράμματος,παρακαλούμε να επικοινωνήσουν με τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό «ΔΗΜΗΤΡΑ», Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων,Παλαιολόγου 19, Λάρισα, τηλ.: 2410554026,email:euprojects@dimitra.gr.