Διακοπή ρεύματος σε περιοχές των Τρικάλων

Ειδοποιούνται οι καταναλωτές των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος ως εξής:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   11-9-2020

  1. ΣΤΗΝ ΠΙΑΛΕΙΑ

α. Από ώρα 08:00-14:00 στη Πιαλεία:  Πριν την Πιαλεία δεξιά προς χοιροστάσια βουστάσια αρδευτικά.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   11-9-2020

  1. ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ 

α. Από ώρα 11:00-14:00 στην Πηγή: Δεξιά της οδού Πύλης γύρο από το κέντρο Πύλης  Μέγαρο.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο  λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό το λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι, για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος. Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες πρέπει μετά τη διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν.